271utondy - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Hostinec U Tondy, Průběžná 3272, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: +420 604 717 135; web: http://www.utondy.cz

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Přístupová komunikace před objektem je rovná, povrch tvoří zámková dlažba. Jednokřídlá vstupní branka (průjezdná šířka 96 cm) do prostorné zahrádky se otevírá mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor před vstupní brankou přechází v nájezd (šířka 184 cm, délka 350 cm, příčný sklon 6,7 %, podélný sklon 4,9 %).
Před hlavním vstupem se nachází 2 schody. Pro kompenzaci je před vstupem do hostince k dispozici přímá jednoramenná rampa (sklon 7,5 %, průjezdná šířka 143 cm, délka 352 cm). Rampa je opatřena po levé straně zábradlím (výška 109 cm) a madlem (výška 78 cm). Plocha nad i pod rampou je dostatečná (šířka +150 cm, hloubka + 150 cm).
Jednokřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka 93 cm, výška prahu 2 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 105 cm, hloubka 12,5 cm) a v době měření byly otevřené. Plocha před dveřmi je dostatečná (šířka 154 cm, hloubka 150 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 153 cm, hloubka 154 cm). Dveře zádveří jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ze zádveří (průjezdová šířka 80 cm, bez prahu) a bývají otevřené.

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm. Podlahu tvoří keramická dlažba. Interiér je vybaven stoly (výška 76 cm, výška podjezdu 72 cm) s lavicemi a židlemi. Pult je ve výšce 90 cm.
Salónek
Salónek je přístupný z úrovně podlahy hostince přes průchod (šířka 93 cm, práh 1 cm).

Výtah
V prostoru hostince se výtah nenachází.

WC
Samostatná, volně přístupná, upravená WC kabina (šířka 181 cm, hloubka u dveří 104 cm, hloubka u umyvadla 154 cm) se nachází naproti vstupu. Kabina WC je přístupná přes chodbu (šířka 83 cm, hloubka 168 cm). Manipulační prostor před dveřmi kabiny je nedostatečný pro otočení vozíku. Dveře kabiny (průjezdová šířka 80 cm, bez prahu, bez madla) se otevírají mechanicky směrem z kabiny. WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (124 cm). Vzdálenost od přední hrany WC ke stěně je 66 cm. Mísa WC je opatřena pevným (délka 29 cm, výška 78 cm, kotvené na boční stěně) a sklopným madlem (nelze sklopit, délka 80 cm). Splachování WC se nachází vzadu mísy (výška 87 cm). Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku (výška 55 cm). Kabina je opatřena automatickým osvětlením a je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 102 cm) a papírovými utěrkami (výška 118 cm). V kabině není umístěno signalizační tlačítko.

Parkováni
Vpravo od hlavního vstupu se nachází jedno vyhrazené parkovací stání, které je vzdálené přibližně 20 m. Přístup ke vstupu je bezbariérový.

Poznámka
Před hostincem se nachází přístupná venkovní zahrádka, která je vybavena stoly (výška 76 cm, výška podjezdu 72 cm) s lavicemi. Manipulační prostor na zahrádce je dostatečný (prostor mezi stoly 110 cm). Povrch tvoří zámková dlažba.
červenec 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky