264radegastovna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Radegastovna na náměstí, Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: +420 776 008 053; e-mail: radegastovnananamesti@radegastovna.cz; web: http://www.radegastovnananamesti.cz/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Vstup se nachází v úrovni přilehlého terénu. Přístupová komunikace před objektem je z betonové dlažby, před vstupními dveřmi je gumová rohož. Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 147 cm, výška prahu 0 cm). 

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody se zde nenacházejí. Podlahu tvoří keramická dlažba a dlažba imitace dřeva. Interiér je vybaven stoly (výška 77 cm, výška podjezdu 72 cm) s lavicemi a židlemi. Pult je ve výšce 94 cm.

Výtah
Celý prostor restaurace se nachází v úrovni přilehlého terénu.

WC
V blízkosti vstupu se před upravenou toaletou nachází předsíň (šířka 159 cm, hloubka 247 cm). V předsíni je umístěn automat na cigarety (zúžení šířky předsíně na 122 cm, podjezd 83 cm), což omezuje manipulační prostor. Dveře do předsíně (šířka 80 cm) jsou otevíratelné dovnitř a kříží se s dveřmi samostatné, volně přístupné WC kabiny (šířka 158 cm, hloubka 172cm). Dveře WC kabiny (průjezdová šířka 90 cm) jsou otevíratelné směrem ven a z vnitřní strany jsou opatřeny madlem (výška 86 cm). WC mísa (výška sedátka 48 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (90 cm). Mísa WC je opatřena pevným (délka 61 cm, výška 81 cm) a sklopným madlem (délka 83 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost madel 73 cm). Splachování WC se nachází vzadu mísy (výška 110 cm). Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku (výška 69 cm). V kabině není umístěno signalizační tlačítko.

Parkováni
Přibližně 200 m od hlavního vstupu se nachází jedno vyhrazené parkovací stání (parkoviště Antonína Macka).

Poznámka
Před restaurací se nachází dvě přístupné venkovní zahrádky, které jsou vybaveny stoly (výška 74 cm, výška podjezdu 71 cm) s židlemi. Zahrádka u hlavního vstupu má dostatečný manipulační prostor. V zahrádce naproti hlavního vstupu jsou umístěny betonové květináče, které zasahují do manipulačního prostoru.
červenec 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky