229hornik - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Zábavní centrum Horník a Svatební salón Belladona; Zámecká 1936/18, 702 00 Moravská Ostrava
tel: +420 734 876 767; e-mail: info@zabavahornik.cz; web: www.zabavahornik.cz

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Přístup ke vchodu do objektu je proveden z asfaltu a dlažby bez nerovností. Vstup je řešen jednoduchým nájezdem (sklon 8,5%, průjezdná šíře 200 cm, délka 50 cm). Povrch nájezdu tvoří drobné dlažební kostky a navazuje přímo z přilehlého chodníku. Manipulační prostor nad i pod nájezdem je dostatečný. Vstupní dvoukřídlé dveře bez prahu jsou umístěny v nice (šířka 296 cm, hloubka 150 cm) a otevírají se automaticky do stran (průjezdová šířka 100 cm). Za vstupem se nachází zádveří (šíře 295 cm, hloubka 150 cm). Dveře zádveří jsou totožné s dveřmi vstupními (dvoukřídlé, automatické, bez prahu, průjezdová šířka 100 cm).

Interiér
V přízemí za vstupem se nachází hala se směnárnou. Vstupní jednokřídlé dveře do směnárny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 80 cm) a jsou bez prahu. Uvnitř směnárny je nedostatečný manipulační prostor a příliš vysoký pult.
Dále se v hale nachází dva výtahy s nevyhovujícími rozměry dveří. Třetí výtah s dostatečnými rozměry je umístěn v chodbě, která je přístupná přes neoznačené dveře vedle zmíněných dvou výtahů.
V prvním patře se nachází secondhand, v druhém patře Laser game, v třetím patře Virtuální realita a v čtvrtém patře svatební salon).
Manipulační prostor, rozměry spojovací chodby a schodiště v interiéru jsou dostatečné. Podlahu tvoří dlažba. Vstupní dveře v jednotlivých podlažích 1. patro – 4. patro jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné ven (průjezdová šířka hlavního křídla 70 cm, šířka obou křídel 144 cm), bez prahu.

Výtah
V budově se nachází celkem tři výtahy.
Dva menší výtahy, nacházející se v hale za vstupem do objektu, mají nedostatečné rozměry dveří. Dveře výtahů se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 64 cm) a jsou umístěny v nice (šířka 78 cm, hloubka 21 cm). Ve výtahové kleci (šířka 131 cm, hloubka 171 cm) jsou umístěna madla ve výšce 114 cm a zrcadlo s výškou spodní hrany také ve výšce 114 cm. Výška horního tlačítka uvnitř kabiny je 113 cm. Výška ovladače na nástupních místech je maximálně 100 cm. Výtah spojuje přízemí až 4. patro (0 - přízemí: směnárna, vstup; 1. patro: secondhand; 2. patro: Laser game; 3. patro: Virtuální realita; 4. patro: svatební salon). Manipulační prostor před výtahy je dostatečný.
Větší výtah je přístupný přes neoznačené, dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné dveře do chodby (průjezdová šířka hlavního křídla 70 cm, celková šířka 144 cm) a omezenou část vstupního prostoru (šířka 134 cm, hloubka 300 cm). Dveře výtahu se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 80 cm) a jsou umístěny v nice (šířka 97 cm, hloubka 21 cm). Ve výtahové kleci (šířka 134 cm, hloubka 171 cm) je výška horního tlačítka 113 cm. Výška ovladače na nástupních místech je maximálně 142 cm. Výtah spojuje přízemí až 4. patro (0 - přízemí: směnárna, vstup; 1. patro: secondhand; 2. patro: Laser game; 3. patro: Virtuální realita; 4. patro: svatební salon).

WC
V objektu se nenachází běžná veřejná ani upravená toaleta.

Parkováni
Dvě vyhrazená parkovací stání o dostatečné šířce se nachází cca 150 m od hlavního vstupu na náměstí MGR Šrámka. Parkovací stání navazuje na asfaltovou pěší komunikaci vedoucí k objektu. Další vyhrazené parkovací stání se nachází cca 120m v ulici Tyršové.

Poznámka
Pozor: Výtah s dostatečnou průjezdovou šířkou dveří je umístěn v přízemí za dvoukřídlými dveřmi, které se nachází vedle dvou dalších výtahů. Dveře nejsou označeny informací o výtahu ani piktogramem vozíčkáře.
březen 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky