084futurum - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
OC FUTURUM Ostrava Novinářská 3178/6a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: +420 596 693 000; e-mail: ostrava@cbre.cz; web: www.futurumostrava.cz

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Všechny vstupy ke vchodům do objektu jsou v úrovni přilehlých pěších komunikací s dostatečným manipulačním prostorem před vchodovými dveřmi. Povrch je proveden ze zámkové dlažby, která je v dobrém stavu.
Vstup ze strany ulice Novinářská tvoří dvoukřídlé dveře bez prahu, které se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 160 cm). Za vstupními dveřmi se nachází prostorné zádveří. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, bez prahu a otvírají se automaticky do stran (průjezdová šířka 160 cm).
Vstup od strany předního parkoviště tvoří dvoukřídlé dveře bez prahu, které se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 160 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 440 cm, hloubka 7000 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, bez prahu a otvírají se automaticky do stran (průjezdová šířka 160 cm).
Vstup ze strany ulice Varenská tvoří dvoje identické dvoukřídlé dveře bez prahu, které se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 160 cm). Za vstupními dveřmi se nachází prostorné zádveří.
Vstup od strany zadního parkoviště tvoří karuselové dveře bez prahu, které se otáčejí automaticky (průjezdová šířka 180 cm). Schází zde zpomalovací tlačítko. Z každé strany se nacházejí identické dveře (průjezdní šířka 100 cm), které se mechanicky otevírají ven a slouží jako nouzový východ.
Vstup z podzemních garáží tvoří dvoukřídlé dveře bez prahu, které se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 160 cm). Za vstupními dveřmi se nachází prostorné zádveří. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, bez prahu a otvírají se automaticky do stran (průjezdová šířka 160 cm).

Interiér
Manipulační prostor, spojovací chodby a průchody v interiéru jsou dostatečně prostorné. Podlahu tvoří dlažba. Vstupní dveře do jednotlivých obchodů jsou mechanicky otevíratelné (šířka 90 cm).
Přístup z podzemních garáží je zajištěn pohyblivým chodníkem a dvěma výtahy.

Výtah
Prosklený výtah (automaticky otevíratelné dveře šířky 110 cm, kabina šířky 135 cm, hloubky 140 cm) je přístupný z vyhrazeného parkovacích stání C1 a spojuje podzemní garáže s centrálním prostorem OC. Výtah je vybaven madlem na čelní i boční stěně kabiny (ve výši 93 cm). Ovladače na nástupních místech i uvnitř kabiny jsou ve výši max. 120 cm.
Druhý výtah (automaticky otevíratelné dveře šířky 110 cm, kabina šířky 130 cm, hloubky 160 cm) se nachází v sektoru C4. Je vybaven madlem (ve výši 92 cm) i zrcadlem (ve výši 95 cm) na čelní stěně. Výtah spojuje podzemní parkovací stání a prostor OC.
Manipulační prostory před výtahy jsou dostatečné.

WC
U stravovacího sektoru a výtahu C1 se nachází samostatná upravená toaleta (dveře šířky 80 cm otvíratelné ven, kabina šířky 190 cm, hloubky 250 cm, výška záchodového prkénka 47 cm). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva dostatečný (118 cm). Mísa WC je opatřena vpravo na stěně pevným madlem (délka 83 cm, výška 77 cm) a vlevo sklopným madlem (délka 83 cm, výška 77 cm), osová vzdálenost 58 cm). Zásobník na toaletní papír je v dosahu sedící osoby. Koš je nevhodně umístěn v prostoru pro vozík vedle WC mísy. Umývadlo je umístěno z čelního pohledu na pravé stěně. Má dostatečný podjezd a je opatřeno pákovou baterií dávkovačem mýdla (výška 87 cm), ručníkem (výška 112 cm) a pevným zrcadlem (spodní hrana ve výši 108 cm). Mezi přední hranou WC mísy a hranou umyvadla je nedostatečný prostor (pouze 20,2 cm). Kabina je uzamčena a označena piktogramem vozíčkáře. Vedle dveří je umístěno tlačítko (výška 120cm). Po stlačení je dálkově pomocí elektronického dveřního zámku umožněno otevření dveří do kabiny WC.
V boční galerii je umístěna další samostatně upravená toaleta. Vstupní dveře (šířka 100 cm) se otevírají ven a vedou do předsíně (šířka +400 cm, hloubka 190 cm) k upravenému i běžným WC. Dveře (80 cm) do samostatně upravené toalety jsou otvíratelné ven (kabina šířky 158 cm, hloubky 210 cm, výška záchodového prkénka 54 cm). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava dostatečný (91 cm). Mísa WC je opatřena vlevo na stěně pevným madlem (délka 83 cm, výška 85 cm) a vpravo sklopným madlem (délka 83 cm, výška 85 cm), osová vzdálenost 63 cm). Zásobník na toaletní papír je v dosahu sedící osoby. Umyvadlo je umístěno z čelního pohledu na levé stěně. Má dostatečný podjezd a je opatřeno pákovou baterií, dávkovačem mýdla (výška 87 cm), ručníkem (výška 112 cm), košem a pevným zrcadlem (spodní hrana ve výši 112 cm). Kabina je uzamčena a označena piktogramem vozíčkáře. Vedle dveří je umístěno tlačítko (výška 120cm). Po stlačení je dálkově pomocí elektronického dveřního zámku umožněno otevření dveří do kabiny WC.
Dveře do WC nejsou opatřeny madly.

Parkováni
Na předním parkovišti je umístěno 3 x 2 + 8 + 3 vyhrazených parkovišť. Cca 20 m od vstupu z ulice Varenská se nachází 6 vyhrazených parkovací stání o dostatečné šířce. Na zadním parkovišti, ke kterému je umožněn vjezd z ulice Varenská, je umístěno 2 x 5 vyhrazených parkovacích míst.
Venkovní parkovací stání navazují na pěší komunikaci ze zámkové dlažby vedoucí k objektu. Všechna parkovací místa mají vyhovující příčný i podélný sklon.
Další možnost parkování je v podzemním parkovišti pod OC. Příjezd je možný z ulice Novinářská, kde se v sektoru C1 se nachází 8 vyhrazených parkovacích míst.

Poznámka
Prosklený výtah řeší vstup z vyhrazeného stání podzemních garáží do centrální části OC, které přímo navazuje na vstup do prostoru CineStar.
U obou upravených toalet nelze zajistit sklopné madlo v horní poloze a tím překáží při přesunech. Ve svislé poloze nedrží sedací záchodové prkénka.
Vzdálenost vyhrazených parkovacích stání od druhého výtahu je cca 50m.
květen 2017
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky