054knihovna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Knihovna města Ostravy – pobočka Svinov; Nám. Dr. Brauna 369/6, 721 00 Ostrava - Svinov
tel.: +420 599 522 427; e-mail: svinov@kmo.cz; web: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/66-svinov/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Přístupová komunikace před objektem je provedena ze zámkové dlažby.
Před vstupem je dostatečný manipulační prostor s příčným sklonem (sklon 8 %, délka 110 cm). Tento vstup je bariérový a je u něj umístěna informace o druhém vstupu pro osoby na vozíku. Totožný vstup je i z druhé strany budovy. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka hlavního křídla 70 cm, výška prahu 1,5 cm, bez madla) a jsou umístěny v nice (šířka 163 cm, hloubka 93 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 200 cm, hloubka 448 cm) s jednokřídlými dveřmi otevíratelnými směrem do zádveří (průjezdová šířka 82 cm, s madly vně i uvnitř ve výšce 87 cm, bez prahu). Dveře zádveří jsou umístěny v nice (šířka 121 cm, hloubka 49 cm). V zádveří se nachází + 5 schodišťových stupňů.
Vedle tohoto vstupu je zřízen vstup pro těžce tělesně postižené, zejména osoby na vozíku. Ke vstupu vede zalomená dvouramenná rampa (první rameno sklon 6,1 %, délka 760 cm, druhé rameno sklon 8,2 %, délka 400 cm, průjezdná šířka obou ramen 143 cm) opatřena oboustranným zábradlím. Manipulační prostor pod i nad rampou a na podestě je dostatečný. Jednokřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 80 cm, výška prahu 1,5 cm, madla vně i uvnitř ve výšce 89 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 197 cm, hloubka 165 cm). Dveře zádveří jsou výtahové dveře.

Interiér
Knihovna se nachází ve 2.NP (1. patro) budovy, kde vede výtah a přímé schodiště (šířka 122 cm, +12+12 schodišťových stupňů).
Dveře do knihovny jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 83 cm, s vnějším madlem ve výšce 83 cm, bez prahu).
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří z větší části lino. Odbavovací pult je umístěn ve výšce 110 cm, odkládací pult ve výšce 76 cm s hloubkou podjezdu 25 cm. Výška PC stolu je 76 cm.

Výtah
Průchozí výtah je umístěn za vedlejším vstupem a slouží pro přepravu z 1.NP (přízemí) do 3.NP (2. patro).
Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 90 cm). Ve výtahové kleci (šířka 102 cm, hloubka 140 cm) je na boční stěně umístěno madlo (výška 90 cm, odsazení madla od stěny 9 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 111 cm, výška ovladače uvnitř klece je 112 cm. Klec je vybavena sedátkem (výška 54 cm), ze kterého jsou ovladače výtahu v dosahu.

WC
V 2.NP (1. patro) se na chodbě v oddělení WC ženy nachází upravená toaleta (šířka 181 cm, hloubka 212 cm), která je uzamčená (klíče na vyžádání u pultu). Kabina je přístupná přes jednu předsíň (šířka 181 cm, hloubka 225 cm). Dveře do předsíně se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 74 cm, madlo vně ve výšce 84 cm, bez prahu). Dveře do WC kabiny (průjezdová šířka 73 cm) se otevírají směrem ven a z vnitřní strany jsou opatřeny madlem (výška 84 cm). WC mísa (výška sedátka 51 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (110 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (levé madlo délka 85 cm, výška 77 cm, pravé madlo délka 86 cm, výška 70 cm). Podjezd umyvadla je dostatečný (70 cm). Umyvadlo (výška 81 cm) je opatřeno pákovou baterií a svislým madlem. V kabině není umístěno signalizační tlačítko.

Parkováni
V zadní části budovy se nachází na parkovišti jedno vyhrazené parkovací stání s dostatečnou šířkou. Přístup od parkovacího stání k hlavnímu i vedlejšímu vchodu je bezproblémový.

Poznámka
Oba hlavní vstupy do budovy jsou totožné. Jeden ze zadní části budovy z parkoviště, druhý z přední části budovy z náměstí.
Madla u WC kabiny byla v době mapování velmi nestabilní a vyviklaná.
listopad 2016
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky