050knihovna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Knihovna města Ostravy – pobočka Daliborova; Daliborova 9, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420 599 522 100; e-mail: marhory@kmo.cz; web: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/44-daliborova/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
K hlavnímu vstupu vede zalomená dvouramenná rampa (první rameno sklon 12,5 %, délka 340 cm, druhé rameno sklon 4,5 %, délka 505 cm, průjezdná šířka rampy 150 cm) opatřena oboustranným zábradlím a zarážkou proti vyjetí. Manipulační prostor pod i nad rampou je dostatečný.
Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka hlavního křídla 83 cm, výška prahu 1,5 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 162 cm, hloubka 33 cm). Vpravo od dveří je umístěn zvonek (výška 135 cm, odsazení od rohu 23 cm).

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří z větší části lino. Odbavovací pult je umístěn ve výšce 110 cm, odkládací pult ve výšce 77 cm s hloubkou podjezdu 17 cm.
Jednotlivá podlaží budovy jsou zpřístupněna pomocí točitého schodiště (+10+10 schodišťových stupňů, šířka 106 cm).

Výtah
V prostoru knihovny se výtah nenachází.

WC
V knihovně se nenachází přístupná ani částečně přístupná toaleta.

Parkováni
V blízkosti knihovny není vyhrazeno parkovací stání.
listopad 2016
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky