046knihovna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Knihovna města Ostravy – pobočka Hladnovská; Hladnovská 49, , 712 00 Ostrava - Muglinov
tel.: +420 599 522 200; e-mail: hladnovska@kmo.cz; web: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/50-hladnovska/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
K hlavnímu vstupu vede zakřivená jednoramenná rampa (sklon 5 %, šířka 170 cm, délka 300 cm) s povrchem nerovné zámkové dlažby. Plocha nad rampou je opatřena zábradlím (výška 90 cm), samotná rampa opatřena zábradlím není. Manipulační prostor pod i nad rampou je dostatečný.
Jednokřídlé dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka 86 cm, bez prahu) a z vnější strany jsou opatřeny madlem (výška 85 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 138 cm, hloubka 20 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 150 cm, hloubka 334 cm). Dveře zádveří jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka 80 cm, práh 0,5 cm) a nejsou opatřeny madlem. Dveře jsou umístěny v nice (šířka 90 cm, hloubka 27 cm).

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří z větší části lino. Odbavovací pult je umístěn ve výšce 110 cm, odkládací pult ve výšce 58 cm. Stoly s PC mají podjezdovou výšku 73 cm.

Výtah
Celý prostor pobočky knihovny se nachází v přízemí.

WC
V knihovně se nachází volně přístupná upravená toaleta v oddělení WC ženy.
Kabina je přístupná přes předsíň (šířka min. 400 cm, hloubka 122 cm), která má dveře otevíratelné směrem do předsíně (průjezdová šířka 75 cm). Dveře WC kabiny (průjezdová šířka 76 cm) jsou otevíratelné směrem ven z kabiny a nejsou opatřeny madlem. WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena na protější stěně z pohledu vstupu. Přístup zprava je dostatečný (110 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 80 cm, výška 78 cm). Splachování WC je obtížné – umístěno vzadu na straně blíže stěně splachovací nádrže. Podjezd umyvadla (výška 81 cm) je dostatečný. Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií a sklopným zrcadlem (výška páky v horní poloze 125 cm).

Parkováni
Cca 70 m od knihovny se na veřejném parkovišti nachází jedno vyhrazené parkovací stání o dostatečné šířce. Parkovací stání navazuje přes snížený obrubník na vyhovující pěší komunikaci.

Poznámka
V době mapování byla WC kabina a její předsíň blokována mobilními prvky. Vypínač předsíně je umístěn za dveřmi tak, že se člověk musí zavřít do předsíně a poté rozsvítit.
říjen 2016
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky