005knihovna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Knihovna města Ostravy – pobočka Proskovice; Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava - Proskovice
telefon: +420 606 776 347; e-mail: proskovice@kmo.cz; web: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/61-proskovice/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Přístupová komunikace před objektem je provedena ze zámkové dlažby (podélný sklon 3%, příčný sklon 2%). Hlavní vstup z ulice Světlovská na zastřešenou předloženou podestou je z pravé strany řešen zastřešenými 3 schody a z levé zastřešenou jednoramennou přímou rampou (sklon 9,5% až 10%, průjezdná šíře 127 cm, délka 357 cm). Rampa je opatřena oboustrannou zídkou. Povrch rampy tvoří lité teraso. Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Zvonková signalizace se nachází vlevo v nice ve výšce 149 cm.
Jednokřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají mechanicky dovnitř (průjezdná šířka 88 cm, práh 2 cm). Dveře jsou opatřeny zavíracím mechanismem (BRANO) a nejsou opatřeny madlem. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 270 cm, hloubka 533 cm). 

Interiér
Ze zádveří se vchází do prostoru v přízemí se schodištěm do prvního patra, kde se nachází pobočka knihovny. Dveře do knihovny jsou jednokřídlé (šířka 80 cm, práh 2 cm), dveře uvnitř knihovny jsou jednokřídlé (šířka 80 cm,
práh 2,5 cm). První patro je dostupné pouze schody.

Výtah
Výtah není k dispozici.

WC
V objektu není přístupná ani částečně přístupná toaleta.

Parkováni
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Poznámka
Osoby odkázané na ortopedický vozík a s pohybovým postižením je možno obsloužit v zádveří přízemí.
V zádveří jsou dveře do neupraveného WC.
září 2016
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky