004knihovna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Knihovna města Ostravy – pobočka Krásné Pole; Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole
tel.: +420 599 522 455; e- mail: krasne.pole@kmo.cz; web: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/68-krasne-pole/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Zámková dlažba před objektem je v podélném sklonu (místy 7 – 8%).
Vstup na vyvýšenou podestu je bariérový (+ 12 schodů). Podesta (průjezdná šířka 110 cm) je propojená ocelovým roštem s další podestou a na konci je umístěna otevřená svislá schodišťová plošina (dvířka šířka 100 cm, přepravní plocha šířka 110 cm, hloubka 145 cm, nosnost 250 kg), která kompenzuje schody. Dolní nástupní plocha je dostatečná s příčným sklonem (4%). Horní nástupní plocha má nedostatečnou hloubku (110 cm). Ovládací tlačítka plošiny jsou ve výšce 101 – 106 cm. Zvonková signalizace pro přivolání obsluhy plošiny se nachází vpravo na stěně objektu (ve výšce 107 cm) a je opatřena piktogramem vozíku.
Z podesty (omezený manipulační prostor) vedou do objektu vstupní dveře, dvoukřídlé, mechanicky se otevírají dovnitř (průjezdná šířka jednoho křídla 66 cm, průjezdná šířka obou křídel 139 cm, práh 1,5 + 2 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 162 cm, hloubka 296 cm). Dveře zádveří jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka hlavního křídla 90 cm, výška prahu 0 cm).

Interiér
Za zádveřím se nachází prostorově vyhovující chodba, ze které vedou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné dveře (průjezdná šířka jednoho křídla 80 cm) dovnitř knihovny. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří z větší části lino. Odbavovací pult je umístěný ve výšce 111 cm. Stoly mají výšku 75 cm (podjezdná výška 71 cm).

Výtah
Celý prostor pobočky knihovny se nachází v zvýšeném přízemí.

WC
V knihovně se nachází samostatná, volně přístupná toaleta (dveře šířky 80 cm, otvíratelné ven, kabina šířky 167 cm, hloubky 178 cm, výška záchodového prkénka 50 cm). WC mísa je osazena na pravé boční stěně z pohledu od vstupu. WC mísa je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (90 cm). Mísa WC je opatřena sklopnými dvěma sklopnými madly (délka 80 cm, výška 79 cm, osová vzdálenost 60 cm). Pod zdravotním umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Dveře od WC nejsou opatřeny madlem. Kabina je označena piktogramem vozíku.

Parkováni
Jedno vyhrazené parkovací stání se nachází cca 20 m před budovou ÚMOb. Krásné Pole.

Poznámka
Zvonková signalizace pro přivolání obsluhy plošiny funkční jen v době otevření pobočky z důvodů vandalismu. Přístupné WC bylo v době mapování zcela blokováno mobilními prvky.
Doporučení: vzhledem k minimální návštěvě osob na vozíku této pobočky knihovny, je lépe se předem objednat.
září 2016
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky