001knihovna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Knihovna města Ostravy – Ústřední knihovna, 28. října 2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: +420 599 522 500; e-mail: kmo@kmo.cz; web: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/4-ustredni-knihovna/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Hlavní vstup
Z prostoru pěší komunikace vede ke vstupu nájezd ze zámkové dlažby (sklon 17,5%, délka 60 cm). Manipulační prostor před vstupem je dostatečný a rovný. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 86 cm, madla vně i uvnitř ve výšce 115 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 178 cm, hloubka 199 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka 86 cm, madla vně i uvnitř ve výšce 115 cm). Na dveřích je umístěn piktogram vozíku s informací o vedlejším vstupu pro vozíčkáře přes pasáž. Zvonková signalizace zde chybí.
Vedlejší vstup přes pasáž se nachází vedle hlavního vchodu. Dvoukřídlé dveře do pasáže se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 80 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. V pasáži se po pravé straně nachází uzamčené jednokřídlé vstupní dveře do knihovny otevírané směrem do pasáže (průjezdová šířka 98 cm, bez madla) a jsou označeny piktogramem vozíku. Zvonková signalizace je umístěna vpravo ode dveří (výška 118 cm).
Vedlejší uzamčený vstup od vyhrazeného parkovacího stání se nachází na nábřeží. Povrch ke vstupu je nerovný s případnými prasklinami ale s dostatečným manipulačním prostorem. Jednokřídlé dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 103 cm, výška prahu 3 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 117 cm, hloubka 56 cm). V zádveří se nachází výtah (dveře zádveří). Zvonková signalizace pro přivolání pracovníka knihovny je umístěna nalevo u vstupních dveří (výška115 cm) a je označena piktogramem vozíku.

Interiér
Manipulační prostory v knihovně jsou dostatečné. Podlahu tvoří z větší části lino. Odbavovací pult je umístěn ve výšce 78 cm, odkládací prostor ve výšce 61 cm. Před východem z části půjčování knih do chodby je nedostatečný manipulační prostor (šířka 92 cm, hloubka 160 cm), do kterého se otevírají dveře (průjezdová šířka 86 cm).

Výtah
Výtah je umístěn po levé straně za vstupem pro vozíčkáře. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automatiky do stran (průjezdová šířka 78 cm). Výtahová klec (šířka 100 cm, hloubka 120 cm) není průchozí. Ve výtahu je umístěno madlo na čelní stěně (výška madla 108 cm, odsazení madla od stěny 5 cm). Součástí vybavení klece je sklopné sedátko. Ovládací prvky jsou v nástupních místech (maximální výška horního tlačítka 122 cm), uvnitř klece jsou umístěny na boční stěně (výška horního tlačítka 117 cm, vzdálenost od rohu 24 cm). Výtah spojuje přízemí až 5. patro.
Výtah od vedlejšího vstupu je umístěn v zádveří vedlejšího vstupu na nábřeží. Nástupní plocha (šířka 117 cm, hloubka 56 cm) před výtahem je manipulačně vyhovující pouze u otevřených vchodovými dveří. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 88 cm). Výtahová klec (šířka 110 cm, hloubka 222 cm) je průchozí s dveřmi na čelní stěně. Ve výtahu je umístěno madlo na boční stěně (výška 106 cm, odsazení madla od stěny 5 cm). Součástí vybavení klece je sklopné sedátko (výška 51 cm). Ovládací prvky v nástupních místech (výška horního tlačítka 117 cm), uvnitř klece jsou umístěny na boční stěně (výška horního tlačítka 121 cm, vzdálenost od rohu 24 cm). Výtah spojuje suterén, přízemí až 4. patro.

WC
V přízemí až 5. patře se v každém podlaží nachází samostatná, uzamčená, částečně upravená toaletá. Prostorově jsou téměř totožné. Dveře do kabiny se otevírají směrem ven (šířka 80 cm, madlo uvnitř ve výšce 85 cm, kabina šířka 153 cm, hloubka 122 cm. WC mísa je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu (výška sedátka 44 cm) Přístup zprava je dostatečný (91 cm).). Mísa WC je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 71 cm, výška 72 cm, osová vzdálenost 61 cm). Pod umyvadlem není dostatečný prostor pro podjetí díky nevhodně umístěnému madlu. Toalety jsou vybaveny bočním pneumatickým splachováním (výška 84 cm) a v přízemí až 3. patře jsou určeny veřejnosti.

Parkováni
Cca 20 m od knihovny se na nábřeží na parkovišti nachází dvě vyhrazená parkovací stání o dostatečné šířce. Parkovací stání navazuje přes snížený obrubník, obtížný povrch komunikace na pěší komunikaci.

Poznámka
V době mapování nešlo sklopit sedátko v neprůchozím výtahu. Klíče od upravené toalety jsou na vyžádání v šatně a jednotlivých patrech oddělení knihovny.
září 2016
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky