322planeta - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Planetárium Ostrava, K Planetáriu 502 (komplex VŠB-TUO), 725 26 Ostrava-Krásné Pole
tel.: +420 596 994 950; e-mail: info@planetariumostrava.cz; web: http://planetariumostrava.cz

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Přístup ke vchodu do objektu je proveden ze zámkové dlažby a žulových kostek. Hlavní vstup se nachází v úrovni přilehlé pěší komunikace s dostatečným manipulačním prostorem. Vstupní dvoukřídlé dveře bez prahu se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka hlavního křídla 87 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 348 cm, hloubka 344 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, bez prahu a otevírají se automaticky do stran (průjezdová šířka 128 cm).

Interiér
Přízemí (1. NP – recepce, Galerie Mira, WC)
V přízemí se, naproti hlavnímu vstupu, nachází recepce (výška pultu 121 cm) a odpočinkový prostor se stoly (výška pracovní desky 71 cm) a nápojovými automaty. Manipulační prostor, spojovací chodby a průchody v interiéru jsou dostatečné. Podlahu tvoří PVC, přechody materiálů jsou řešeny pojezdovým prahem. První průchody k západní části s názvem „Na oběžnou dráhu“ jsou dostatečně široké (116 cm). Dveře do šatny v západní části jsou dvoukřídlé, mechanicky/automaticky otevíratelné směrem do chodby (průjezdová šířka hlavního křídla 78 cm) a bez prahu. Dveře do samotného prostoru „Na oběžnou dráhu“ jsou jednokřídlé (průjezdová šířka hlavního křídla 80 cm), bez prahu. Do prostoru kinosálu (přednáškový sál) vedou dvoje dvoukřídlé dveře, otevíratelné mechanicky směrem ven (průjezdová šířka hlavního křídla 89 cm), bez prahu. Za vstupními dveřmi do kinosálu se nachází točitá rampa (šířka 143 cm, délka 440 cm, příčný sklon 8,8 %, podélný sklon 12,4 %) opatřena zábradlím. Pod rampou se nachází prostor vymezený pro vozíčkáře (u levého vchodu se v tomto prostoru nachází mobilní prvek – pojízdný stánek). V nejužším místě mezi rampou a tímto prostorem je 131 cm.
1. podlaží (2.NP) – recepce, kinosál
Manipulační prostor, spojovací chodby a průchody v interiéru jsou dostatečné. Podlahu tvoří PVC.
Dveře do části s názvem „Ze světa k planetám“ jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdová šířka hlavního křídla 90 cm), bez prahu. Dveře do prostoru „Planetárium“ (přednáškový sál) vedou dvoje dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdová šířka hlavního křídla 78 cm), bez prahu. Za vstupními dveřmi do „Planetária“ se nachází zádveří (šířka 168 cm, hloubka 171 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka 78 cm), bez prahu. V přední části prostoru „Planetária“ se na krajích nachází vyhrazená místa pro vozíčkáře.
V části „Za světlem“ (prostor pod západní kopulí) se nachází „Zrcadlový sál“, dispozičně vytvořen do kruhu (nejužší místo 62 cm, nejširší 100 cm). Ovládací prvku interaktivních prvků jsou v dosahu (výška 90 cm). Všechny ostatní komunikační prostory, spojovací a další prostory jsou s dostatečným manipulačním prostorem.
2. Podlaží (3. NP) – relaxační zóna „za odpočinkem“
Manipulační prostor, spojovací chodby a průchody v interiéru jsou dostatečné. Podlahu tvoří PVC.
Dveře na terasu jsou jednokřídlé (průjezdová šířka hlavního křídla 90 cm), s prahem výšky 10 cm. Ke vstupu na terasu vedou čtyři schodišťové stupně se zvýšeným jalovým stupněm. Výška pultu s informacemi o planetách je 108 cm od zvýšené plochy. Přístup na tuto plochu je umožněn třemi schodišťovými stupni (směrem od výtahu) nebo nájezdovou rampou (směrem od terasy; příčný sklon 10,77 %, podélný sklon 1 %). Dveře do prostoru dvou kopulí jsou jednokřídlé (průjezdová šířka hlavního křídla 85 cm), s prahem výšky 1 cm. Tyto kopule neumožňují bezbariérový pohyb.

Výtah
V budově se nachází jeden výtah, který je umístěn naproti recepce. Před vstupem do výtahu je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do strany (průjezdová šířka 90 cm). Ve výtahové kleci (šířka 102 cm, hloubka 133 cm) je na čelní i boční stěně umístěno madlo (výška 92 cm, odsazení madla od stěny 7 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 100 cm, výška ovladače uvnitř klece je 111 cm. Ve výtahové kleci se nachází na boční stěně zrcadlo (výška spodní hrany 100 cm) a sedátko (výška 48 cm), ze kterého jsou ovladače v dosahu (vzdálenost 75 cm). Výtah je volně přístupný a spojuje přízemí až druhé patro a neumožňuje vstup do kopulí.

WC
přízemí, v levé části u Galerie Mira (za levým točitým schodištěm z pohledu na recepci), se nachází samostatná, uzamčená, upravená toaleta (šířka 152 cm, hloubka 212 cm). Dveře WC kabiny (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu) jsou otevíratelné směrem ven, z vnitřní strany jsou opatřeny madlem (výška 93 cm) a jsou označeny piktogramem vozíčkáře. Klíče jsou k dispozici na recepci. WC mísa (výška sedátka 48 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný. WC mísa je opatřena pevným (délka 63 cm, výška 80 cm) a sklopným madlem (vyviklané, délka 84 cm, výška 82 cm, osová vzdálenost 72 cm). Podjezd umyvadla (výška 73 cm) je dostatečný. Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií a sklopným zrcadlem. V kabině vedle WC mísy je umístěno signalizační tlačítko (výška 128 cm - provázek).

Parkováni
Vlevo od hlavního vstupu se nachází ve vzdálenosti cca 50 m dvě vyhrazená parkovací stání.

Poznámka
Výtah spojuje podlaží 1 až 3, do kopulí je přístup možný pouze po schodech, nicméně v případě, že se chce vozíčkář zúčastnit pozorování, jsou všechny pozorovací dalekohledy přeneseny na nádvoří Planetária. Návštěvu handicapované osoby je tedy lepší hlásit předem
říjen 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky