313stodolni - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Vlaková zastávka Ostrava-Stodolní a Podchod Stodolní ulice Ostrava

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Pěší komunikace k podchodu je provedena ze zámkové dlažby bez nerovností. Z ulice Porážková vede do podchodu jediné schodiště, doplněné výtahem. Před výtahem se nachází nájezd (sklon 7 %, šířka 156 cm, délka 357 cm) s povrchem zámkové dlažby.
Z ulice Stodolní vede do podchodu jednoramenná přímá rampa (sklon 12 %, šířka 415 cm, délka 3300 cm), která je osazena oboustrannými madly (výška 89 cm) a zarážkou proti vyjetí. Rampa není zastřešená.
Z ulice U Kluziště (Cingrova) vede do podchodu jednoramenná přímá rampa (sklon 12 %, šířka 377 cm, délka 3545 cm), která je osazena oboustrannými madly (výška 89 cm) a zarážkou proti vyjetí. Rampa je zastřešená. Z této ulice je vstup do podchodu umožněn také výtahem. Vstup do výtahu je obtížný, nachází se zde propadlá zámková dlažba (cca o 7 – 10 cm).
Z podchodu Stodolní na nástupiště vlakové zastávky vede jednoramenná přímá rampa (sklon 11 %, šířka 296 cm, délka 4384 cm), která je osazena oboustrannými madly (výška 89 cm) a zarážkou proti vyjetí. Rampa je zastřešená.
Všechny nájezdové rampy jsou bez odpočívadel a s povrchem dlažby. Rampy jsou ukončeny krytými odtokovými žlaby.

Interiér
Manipulační prostor v podchodu je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba.

Výtah
Dva identické, volně přístupné, výtahy se nachází u podchodu z ul. Porážková a z ul. U Kluziště (Cingrova) a spojují pěší komunikaci s úrovní podchodu. Před vstupem do výtahů je dostatečný manipulační prostor. Kabiny jsou průchozí, druhé dveře jsou umístěny na čelní stěně. Oboje dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdná šířka 80 cm) a jsou umístěny v nice (šířka 120 cm, hloubka 25 cm). Ve výtahových klecích (šířka 105 cm, šířka mezi madly 90 cm, hloubka 140 cm) jsou na bočních stěnách umístěna madla (výška 89 cm, odsazení madla od stěny 7,5 cm). Výška ovladačů na nástupních místech je 123 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 118 cm. Ve výtahových klecích není sedátko ani zrcadlo.
Třetí výtah spojuje podchod s úrovní vlakového nástupiště Stodolní. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře kabiny výtahů se otevírají automaticky do stran (průjezdná šířka 80 cm) a jsou umístěny v nice (šířka 120 cm, hloubka 25 cm). Ve výtahové kleci (šířka 112 cm, šířka mezi madly 90 cm, hloubka 140 cm) je na čelní a bočních stěnách umístěno madlo (výška 89 cm, odsazení madla od stěny 11 cm). Výška ovladačů na nástupních místech je 123 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 118 cm. Ve výtahové kleci není sedátko ani zrcadlo.

WC
V podchodu se nenachází upravené ani běžné WC.

Parkováni
Vyhrazené parkovací stání (4x) se nachází na parkovišti u ul. Cingrova ve vzdálenosti cca 280 m od podchodu. Přístup ke vstupu do podchodu vede po pěších komunikacích z nerovného asfaltu přes snížený obrubník.

MHD
U vstupu do výtahu z ul. Porážkova se nachází přístupná trolejbusová zastávka s vhodným bezbariérovým obrubníkem, umožňujícím nástup do trolejbusu. Přístupové komunikace jsou vyhovující a jejich povrch tvoří zámková dlažba.

Poznámka
Stanice Ostrava-Stodolní není vybavena zdvihací plošinou do vagónů - nelze přepravit vozíčkáře, je třeba využít stanici Hlavní nádraží.
Vstup do výtahu v horní nástupní stanici z ul. U Kluziště (Cingrova) je obtížný, nachází se zde propadlá zámková dlažba (cca o 7 – 10 cm). Všechny nájezdové rampy jsou dlouhé a bez odpočívadel.
září 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky