312capkarna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
VODNÍ SVĚT!!! (ČAPKÁRNA); Sokolská třída 44/2590, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 596 977 420; e-mail: infocentrum@sareza.cz; web: http://www.sareza.cz/vodni-svet/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Hlavní vstup do budovy (bariérový)
Povrch před vstupem je tvořen zámkovou dlažbou bez nerovností. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Vstup se nachází v úrovni přilehlého terénu. Vstupní dvoukřídlé dveře bez prahu se otevírají automaticky do stran (průchozí šířka 181 cm). V nice (šířka 510 cm, hloubka 49 cm) vstupních dveří je vpravo umístěn zvonek s interkomem (výška 157 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 510 cm, hloubka 129 cm) s identickými automatickými dveřmi (průchozí šířka 181 cm). Za zádveřím navazuje schodiště (9 schodišťových stupňů) s oboustranným zábradlím (výška 105 cm). Přízemí budovy se nachází nad tímto schodištěm (pokladna, šatny, vstup k bazénu, vstup ke koupališti, WC).
Vedlejší vstup (bezbariérový) do budovy tvoří venkovní výtah, který se nachází vpravo (při čelním pohledu na budovu) od hlavního vstupu. Před výtahem je dostatečná manipulační plocha. Výtah zajišťuje přístup do všech podlaží budovy.
Záložní vstup (bezbariérový) do budovy se nachází vlevo (při čelním pohledu na budovu) od hlavního vstupu. Tento vstup slouží jako nouzový bezbariérový vstup v případě poruchy výtahu. Záložní vstup je řešen nájezdovou točitou rampou (nájezd – sklon cca 1 %, šířka 160 cm, délka 900 cm, nájezd – sklon cca 3 %, šířka 140 cm, délka 300 cm, oblouk – sklon cca 4,7 %, šířka 140 cm, délka 400 cm, nájezd – sklon cca 7 %, šířka 140 cm, délka 900 cm, bez odpočívadla). Rampa vede na podestu (šířka 150 cm, hloubka 151 cm) před vstupní, jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), které se otevírají směrem ven. Dveře jsou trvale zamčené, zvonek pro přivolání obsluhy se nachází u hlavního vstupu.
 
Hlavní vstup do venkovního areálu koupaliště
Povrch před vstupem je tvořen zámkovou dlažbou bez nerovností. Hlavní vstup do prostoru venkovního koupaliště je bezbariérový. Za dvoukřídlou, trvale otevřenou bránou (průchozí šířka 90 cm, otevření obou křídel 181 cm), se nachází pokladny (výška pultu 91 cm, hloubka podjezdu 15 cm), dále turniket a průjezd se závorou, který je určený pro vozíčkáře a kočárky (šířka 90 cm, výška terminálu pro čipy 115 cm).
Vedlejší vstup do venkovního areálu koupaliště je možný také z interiéru budovy (přízemí), kam se lze dopravit výtahem. Na konci chodby (za dveřmi šířky 90 cm, trvale otevřeny) tohoto podlaží je umístěn turniket a průjezd se závorou, který je určený pro vozíčkáře a kočárky (šířka 90 cm, výška terminálu pro čipy 115 cm). Za průjezdem se nachází dvoukřídlé dveře bez prahu, které se otevírají automaticky do stran (průchozí šířka obou křídel 90 cm) a navazují na zádveří (šířka 209 cm, hloubka 101 cm) s totožnými venkovními dveřmi vedoucích do venkovního areálu koupaliště. Za venkovními dveřmi se nachází podesta (šířka 170 cm, délka 200 cm) od točité rampy (nájezd – sklon cca 11 %, šířka 130 cm, délka 540 cm, nájezd – sklon cca 31%, šířka 130 cm, délka 180 cm, oblouk – sklon cca 8 %, šířka 140 cm, délka 470 cm, nájezd – sklon cca 3 %, šířka 140 cm, délka 400 cm, bez odpočívadla).

Interiér
Manipulační prostor vnitřních spojovacích chodeb a průchodů je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Vertikální komunikaci mezi jednotlivými podlažími zajišťuje výtah a schodiště.
Přízemí - pokladna
Přízemí budovy se nachází nad schodištěm od hlavního vstupu do budovy, podlaží je přístupné pomocí výtahu. Od výtahu vede chodba (šířka 173 cm, délka +300 cm, odkládací pult podél stěny - výška 93 cm, hloubka 46 cm) k pokladně (pult – výška 130 cm, odkládací pult 90 cm, hloubka podjezdu 10 cm). Vpravo od pokladny jsou umístěny turnikety a průjezdy pro vozíčkáře a kočárky, které vedou k vnitřnímu bazénu (šířka 90 cm, výška terminálu pro čipy 115 cm). Vlevo od pokladny, chodbou za centrálním schodištěm, se nacházejí dveře záložního vstupu do budovy (šířka 90 cm, viz „Záložní vstup do budovy“). Vlevo před vedlejším vstupem do venkovního areálu koupaliště (před turniketem a průjezdem se závorou) se nachází WC pro veřejnost se samostatně upravenou kabinou bezbariérového WC (jediné bezbariérové WC v budově).
Vstup do bazénového centra – šatny (identické pro muže a pro ženy)
Vpravo od pokladny je umístěn turniket a průjezd pro vozíčkáře a kočárky (šířka 90 cm, výška terminálu pro čipy 115 cm), který vede k vnitřnímu bazénu. Za jednokřídlými dveřmi, automaticky posuvnými do strany (průjezdná šířka 94 cm), se nachází prostor (šířka 249 cm, hloubka +300 cm) s jednotlivými vstupy do šaten. Vstupní dveře do šatny - muži se mechanicky otevírají směrem ven (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu). V šatně se nachází skříňky s lavičkami (průjezdy mezi lavičkami 102 cm, nejužší průjezd 78 cm) a předsíň s fény (šířka 296 cm, hloubka 136 cm). V chodbě od vstupu (šířka 106 cm) se dále vlevo nachází vstupní dveře do šatny - ženy (průjezdová šířka 80 cm, bez prahu). Za šatnami žen se nachází převlékací kabinky (šířka dveří kabinek 60 cm, bez prahu), chodbičky mezi kabinkami jsou široké 116 cm (terminály na čipy jsou osazeny na čelní stěně řad kabinek, výška 119 cm). Před vstupem do místnosti se sprchami (ženy, muži) jsou osazena zrcadla (výška 124 cm) a přebalovací pult (výška 124 cm). Dveře do místnosti se sprchami (ženy, muži) jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 80 cm), bez prahu a mechanicky otevíratelné směrem do chodby (šířka chodby 103 cm). Za sprchami se nachází dveře (průjezdová šířka 80 cm, bez prahu) vedoucí k šikmé schodišťové plošině a vstupu do sauny (dveře průjezdová šířka 80 cm, bez prahu). Vlevo od dveří do sauny je umístěn terminál na čipy (výška 143 cm) a zvonek s interkomem (výška 157 cm). Vstup do bazénu je přes schodiště (13 schodišťových stupňů), které překonává šikmá schodišťová plošina.
Přístup od šaten k bazénu - šikmá schodišťová plošina
Plošina je umístěna za sprchami mužů a žen a překonává 13 schodišťových stupňů. Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha s čelním nástupem. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 80 cm, hloubka 90 cm, nosnost 225 kg). Na úroveň plošiny vedou krátké nájezdy (délky 15 cm, sklon dolního i horního nájezdu cca 24 %). Mezi podlahou nástupiště a začátkem nájezdu je výškové převýšení cca 5 cm. Plošina je uzamčena a umístěna v horní stanici, v dolní stanici blokuje dveře do sprch žen. Přístup na plošinu a její ovládání zajistí plavčík.
Sprcha – (identické pro muže a pro ženy)
Vstupní dveře do sprch muži, ženy jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 80 cm, bez prahu) a otevírají se mechanicky směrem do zalomené chodby (šířka 103 cm), která vede ke sprchám. Upravená sprcha je umístěna v prostoru společně s dalšími běžnými sprchami (šířka 278 cm, hloubka 226 cm). Sprchovací místo (výška sklopného sedátka 49 cm, šířka 45 cm, hloubka 37 cm) je umístěno na pravé boční stěně z pohledu od vstupu do sprch. Tlačítková baterie se nachází zboku sprchovacího sedátka (40 cm od rohu, výška 98 cm). Sprchovací hlavice je umístěna ve výšce 175 cm. Přístup z pravé strany je dostatečný. Ve sprše chybí madla. V rohu sprchy je umístěna odkládací police (výška 136 cm). Naproti sprchám se nachází věšáky ve výšce 114 cm.
1. podlaží
Vstup od výtahu - šířka chodby 173 cm, délka +300 cm do haly. V hale se nachází vstupy do wellness, solária a fitness (šířka dveří 90 cm, terminály na čipy - výška 120 cm). Vstup do bistra je přeš dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné dveře (průjezdná šířka 75 cm, obě křídla 150 cm).
Vstup do vody - vnitřní bazén
Pro přístup do vody chybí bazénový zvedák. Zvýšený okraj bazénu je pouze u startovacích bloků. Hladina vody v bazénu je v úrovni horní hrany bazénu. Vstup do vody umožňuje speciální JOB vozík, a to za asistence plavčíka (umožňuje obsloužit pouze postižené děti - do 25 kg!). Tento vozík není v žádném případě určen pro dospělého návštěvníka.
 Vstup do vody – venkovní koupaliště
Vstup k bazénu venkovního koupaliště vede přes brouzdaliště (vstupní a výstupní nájezd 20% délka 30 cm rozměry brouzdaliště š x h 240 cm, 170 cm hloubka vody 12cm). Za brouzdalištěm je nájezdová rampa (sklon cca 9% šířka 170 cm délka 880 cm) s oboustrannými madly (výška 91 cm), bez odpočívadla.
Pro přístup do vody chybí bazénový zvedák. Okraj bazénu není zvýšený. Hladina vody v bazénu je v úrovni horní hrany bazénu. Vstup do vody je možný pomocí nerezových schodů s oblými hranami a madly (rozměry schodu - šířka 45 cm, hloubka 50 cm). Vstup do vody umožňuje také speciální JOB vozík, a to za asistence plavčíka (umožňuje obsloužit pouze postižené děti - do 25 kg!). Tento vozík není v žádném případě určen pro dospělého návštěvníka.

Výtah
V budově se nachází jeden výtah, který spojuje všechna podlaží [0-(přízemí),1-(1. p.)]. Výtah je v interiéru umístěn v nice (šířka 106 cm, hloubka 50 cm) a je průchozí (druhé dveře se nachází na čelní stěně). Manipulační prostor před výtahem je dostatečný ve všech podlažích. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 80 cm). Ve výtahové kleci (šířka 100 cm, hloubka 140 cm) je na boční stěně umístěno madlo (výška 90 cm, odsazení od stěny 9 cm). Výška ovladače na nástupních místech je max. 108 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece max. 123 cm. Ve výtahové kleci se nachází sklopné sedátko (výška 52 cm, š x h – 41 x 41 cm), ze kterého je ovládací panel v dosahu. Zrcadlo zde chybí.

WC
Budova
V přízemí budovy (nad schodištěm od hlavního vstupu do budovy, přístup pomocí výtahu) se nachází běžné WC pro muže a ženy a volně přístupná upravená kabina (šířka 180 cm, hloubka 224 cm). Oddělení WC se nachází před vstupem do venkovního areálu koupaliště a je přístupné přes vstupní otvor (šířka 187 cm). Dveře upravené kabiny (průjezdová šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven, jsou opatřeny vnitřním madlem (výška 90 cm) a označeny piktogramem vozíku. Mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena na čelní stěně od dveří. Přístup zprava je dostatečný (127 cm). Vzdálenost od přední hrany WC ke stěně je 71 cm. WC mísa je opatřena pevným a sklopným madlem (délka 85 cm, výška 77 cm, osová vzdálenost madel 58 cm), přičemž sklopné madlo nelze zajistit v horní poloze - obtížnější přesun na WC. Splachování WC je umístěno na stěně za WC (výška 108 cm). Podjezd umyvadla (výška umyvadla 81 cm) je dostatečný. Umyvadlo je opatřeno vodorovným madlem (výška 77 cm, délka 56 cm), pákovou baterií a sklopným zrcadlem s pákou (výška v horní poloze 137 cm). Vlevo od dveří je umístěn vypínač (výška 123 cm).
Venkovní koupaliště
V areálu venkovního koupaliště se nachází běžné WC pro muže a ženy a volně přístupná upravená kabina (šířka 155 cm, hloubka 185 cm). Přístup k WC je přes zalomenou rampu (1. rameno-nájezd – sklon cca 20,5 %, šířka 130 cm, délka 80 cm, podesta - šířka 120 cm, hloubka 120 cm, 2. rameno-rampa – sklon cca 10,4 %, šířka 130 cm, délka 810 cm, průjezdná šířka 111 cm). Rampa překonává 5 schodišťových stupňů, je osazena oboustranným madlem (výška 97 cm) a její povrch tvoří zámková dlažba. Vstupní dvoukřídlé, trvale otevřené dveře (průjezdová šířka obou křídel 144 cm), vedou do místnosti (šířka 253 cm, hloubka 331 cm) s jednotlivými vstupy k WC. Dveře upravené kabiny (průjezdová šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven, jsou opatřeny vnitřním madlem (výška 91 cm) a označeny piktogramem vozíku. WC mísa (výška sedátka 52 cm) je osazena na čelní stěně od dveří. Přístup zprava je dostatečný (87 cm). Vzdálenost od přední hrany WC ke stěně je 68 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 55 cm, výška 80 cm) a sklopným madlem (délka 90 cm, výška 76 cm, osová vzdálenost madel 70 cm), přičemž pevné madlo je osazeno daleko od WC mísy - obtížnější přesun na WC. Splachování WC je umístěno na stěně za WC (výška 105 cm). Podjezd umyvadla (výška umyvadla 83 cm) je dostatečný. Umyvadlo je osazeno pákovou baterií (výška 93 cm). Vlevo od dveří je umístěn vypínač (výška 121 cm).

Parkováni
Cca 20 m od vedlejšího (bezbariérového) vstupu výtahu se nachází čtyři vyhrazená parkovací stání o dostatečné šířce. Příčný a podélný sklon vyhovuje. Parkovací stání navazují na komunikaci z popraskaného asfaltu, který vede k vedlejšímu vstupu do budovy.

Poznámka
Samostatný vstup do vody je vhodný pouze pro zdatné vozíčkáře. Pro ostatní je nutný doprovod. Bezbariérové WC se v budově nachází pouze v přízemí, ještě před vstupem do šaten. Uvnitř bazénového centra, včetně šaten, bezbariérové WC chybí.
červenec 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky