255nadraziprivoz - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Hlavní nádraží Ostrava, Nádražní 164, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
tel.: +420 221 111 122; e-mail: info@cd.cz; web: https://www.cd.cz/stanice/ostrava-hl-n-/5434364

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Prostor vchodu a východu nádražní budovy je zastřešen a jeho povrch tvoří převážně dlažba z umělého kamene. Ke vchodu vedou 4 schody, k východu 5 schodů. Převýšení kompenzují čtyři přímé rampy. Nad i pod rampami jsou dostatečné manipulační plochy. Jedna z ramp vede od parkoviště podél budovy ke vchodu. Rampa (sklon 7,5%, průjezdná šířka 350 cm, délka 805 cm) je opatřena jednostranným zábradlím (výška 94 cm) a její povrch tvoří dlažba z umělého kamene. Povrch dalších ramp je proveden z pogumovaných obdélníků. Druhá rampa (sklon 7,5%, průjezdná šířka 125 cm, délka 855 cm) je umístěna přímo před hlavním vchodem a je opatřena oboustranným zábradlím (výška 91 cm). Třetí rampa (sklon 5%, průjezdná šířka 126 cm, délka 1020 cm) směřuje šikmě ke vstupům a je bez zábradlí. Poslední čtvrtá rampa (sklon 9,5%, průjezdná šířka 125 cm, délka 840 cm) je úmístěna před hlavním východem a je opatřena oboustranným zábradlím (výška 93 cm). Dveře vchodu i východu jsou identické – dvoukřídlé a automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 165 cm, bez prahu). Manipulační prostor před dveřmi je dostatečný, povrch tvoří dlažba z umělého kamene.

Interiér
Přízemí – v přízemí nádražní budovy se nachází odbavovací hala, kde podlahu tvoří dlažba z umělého kamene. Naproti vstupu do budovy se nachází schodiště a eskalátory. Výtah je umístěn vpravo u schodiště.
Přepážky pro prodej jízdenek – ČD, Regio Jet (výška pultu 91 cm, podjezd 25 cm, výška podjezdu 68 cm) se nachází vpravo od výtahu.
Úschovna zavazadel se vstupními dvoukřídlými (průjezdová šířka 90 cm), mechanicky otevíratelnými dveřmi, které jsou opatřeny interkomem (výška 142 cm) a madly (výška 82 cm, výška pultu 39 cm, hloubka 25 cm) je umístěna za výtahem.
Informace ČD (výška pultu 91 cm, výška odkládací plochy 45 cm – brání podjezdu) se vstupními dvoukřídlými (průjezdná šířka 130 cm) a automaticky otevíratelnými dveřmi do stran se nachází vlevo od IC u východu. Podlahu tvoří PVC povrch.
Pobočka infocentra (výška pultu 112 cm, výška odkládací plochy 72 cm, další pult – výška 101 cm, bez odkládací plochy) se nachází vedle informací ČD u dveří s označením „východ“. Dveře do pobočky jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 108 cm) a mechanicky otevíratelné směrem dovnitř. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří PVC povrch.
1. podlaží
Volně přístupná čekárna se nachází vpravo při pohledu od výtahu a je vybavena stoly (výška 60 cm, výška podjezdu 56 cm) a židlemi. Dveře do čekárny jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ven, s průjezdnou šířkou 101 cm, bez prahu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.
Vyhrazená čekárna ČD Lounge se nachází vlevo při pohledu od výtahu a je vybavena stoly (výška 60 cm, výška podjezdu 55 cm) a židlemi. Čekárna je přístupná denně v době od 04:00 do 20:30. Pro otevření je nutno kontaktovat zavazadlovou pokladnu v přízemí, případně použít zvonkovou signalizaci, která je osazena vpravo od dveří ve výšce 124 cm. Dveře do čekárny jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ven, s průjezdnou šířkou 90 cm, bez prahu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.
Výtah, který spojuje 1. podlaží a nadchod k jednotlivým nástupištím se nachází za volně přístupnou čekárnou.
Samostatná upravená WC kabina v oddělení pro ženy se nachází vlevo při výstupu z výtahu, vedle čekárny ČD Lounge.
Další prodejny a bistra jsou přístupné vstupními dveřmi průjezdné šířky 80 - 90 cm, bez prahů. Manipulační prostory v jednotlivých interiérech jsou dostatečné.
Nadchody k nástupištím - při pohledu od výtahu vpravo se nachází nadchody k nástupištím I, II, III, při pohledu od výtahu vlevo k nástupištím IV, V. Nadchody (průjezdná šířka 624 cm) vedou k nástupištím a jsou přístupné přes dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 134 cm) bez prahu, které se automaticky otevírají do stran. K nástupištím IV a V je nájezd (sklon 7,7%, průjezdná šířka 624 cm, délka 100 cm). Oba nadchody jsou zastřešeny a povrch tvoří z větší části asfalt. 
Povrch nástupišt I, II, III, je tvořen ze zámkové dlažby a povrch nástupišť IV, V je tvořen kombinací asfaltu a betonu bez nerovností.

Výtah
Dva identické volně přístupné výtahy spojují přízemí a 1. patro nádražní budovy. Druhý výtah stejných rozměrů spojuje 1. podlaží a nadchod k jednotlivým nástupištím, kde jsou výtahy přímo na perón. Před vstupy jsou dostatečné manipulační prostory. Kabiny výtahů jsou průchozí, druhé dveře jsou umístěny na čelní stěně. Oboje dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdná šířka 90 cm) a jsou umístěny v nice (šířka 120 cm, hloubka 23 cm). Ve výtahových klecích (šířka 110 cm, hloubka 210 cm) je na boční stěně umístěno madlo (výška 91 cm, odsazení madla od stěny 7,5 cm). Výška ovladačů na nástupních místech je 109 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 105 cm. Ve výtahových klecích je sedátko, které v době mapování šlo velmi ztuha zaklapnout do svislé polohy. Ve výtahových klecích je umístěno na boční stěně zrcadlo (výška spodní hrany 91 cm).
Čtyři identické volně přístupné výtahy spojují výškový rozdíl mezi nadchody a jednotlivými nástupišti I, II, III, IV, V. Před vstupy jsou dostatečné manipulační prostory. Dveře kabin výtahů se otevírají automaticky do stran (průjezdná šířka 90 cm) a jsou umístěny v nice (šířka 120 cm, hloubka 25 cm). Ve výtahových klecích (šířka 107 cm, hloubka 142 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 90 cm, odsazení madla od stěny 9 cm). Výška ovladačů na nástupních místech je 110 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 106 cm. Ve výtahových klecích je sedátko na čelní stěně, které v době mapování šlo velmi ztuha zaklapnout do svislé polohy. Ve výtahových klecích je umístěno na čelní stěně zrcadlo (výška spodní hrany 105 cm).

WC
V 1. podlaží haly vlakového nádraží se nalevo od výtahu nachází veřejné WC. V oddělení ženy je umístěna jedna samostatná upravená WC kabina, do které se vstupuje přes předsíň (šířka 270 cm, hloubka 657 cm). Dveře předsíně (šířka 89 cm, svislé madlo) se otevírají směrem z předsíně.
Upravená kabina (šířka 288 cm, hloubka 180 cm) je přístupná z předsíně mechanicky otevíratelnými dveřmi (průjezdná šířka 83 cm, madlo chybí), které jsou označeny piktogramem vozíku a sprchy. V kabině se nachází bariérový sprchový box a nebrání přístupu k záchodové míse. WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena vpravo v rohu na stěně naproti dveří. Přístup zprava je dostatečný (237 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (výška 75 cm a 78 cm, délka 84 cm, osová vzdálenost 62 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 100 cm). Podjezdu umyvadla brání nevhodně osazené madlo (výška 78 cm, délka 55 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 122 cm). V době mapování zrcadlo nešlo sklopit. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, tekutým mýdlem a věšákem (výška 183 cm). Použití WC je zpoplatněno. V době mapování zde byly umístěny mobilní prvky, které obsluha WC vystěhuje ven.

Parkováni
Vyhrazené parkovací stání (3x) se nachází na přilehlém parkovišti. Přístup ke vstupu vede po komunikacích z litého betonu a dlažby z umělého kamene přes snížený obrubník.

MHD
U budovy vlakového nádraží s informačním centrem se nachází tramvajová, autobusová a trolejbusová točna. Nástupiště u tramvajové točny jsou bariérová. Nástupiště autobusové a trolejbusové točny jsou ve všech směrech bezbariérově přístupná s vhodným bezbariérovým obrubníkem umožňujícím nástup do autobusu i trolejbusu. Přístupové komunikace jsou vyhovující a povrch tvoří z větší části dlažba z umělého kamene.

Poznámka
V případě nefunkčních výtahů na nástupiště k vlaku je nutno oslovit pracovníka informací nebo úschovny zavazadel, následně pracovník obsluhy převede vozíčkáře na příslušné nástupiště. V případě nefunkčního bezbariérového WC v 1. podlaží, je možno použít upravenou WC kabinu technických služeb před budovou hlavního nádraží -  u  točny trolejbusu nebo částečně upravenou WC kabinu v oddělení úschovny zavazadel.
červen 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky