240wc - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Veřejné WC – Dopravní terminál Hranečník
Počáteční 1259/17, 710 00 Slezská Ostrava

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Přístupová komunikace před objektem je provedena ze zámkové dlažby, manipulační prostor je dostatečný. Vstup se nachází v úrovni přilehlého terénu (budova terminálu je přízemní). Vstupní dvoukřídlé dveře bez prahu se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 137 cm). Za vstupem se nachází chodba (šířka 216 cm, hloubka 731 cm).

Interiér
Za vstupními dveřmi se v chodbě (šířka 216 cm, hloubka 731 cm) nachází:
- vlevo dveře do služebny Městské policie Ostrava (průjezdová šířka 90 cm),
- vpravo dveře do čekárny (průjezdová šířka 90 cm)
- uprostřed dveře do upraveného a veřejného WC.
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Zúžené průchody se zde nenacházejí. Podlahu tvoří zátěžový koberec a rovná dlažba.

Výtah
Objekt je tvořen pouze jedním nadzemním podlažím a nenachází se zde tedy žádný výtah ani schodiště.

WC
V budově se nachází samostatná volně přístupná WC kabina (šířka 182 cm, hloubka 212 cm), označena piktogramem vozíku. Dveře kabiny (průjezdová šířka 90 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny vnitřním madlem (výška 91 cm). WC mísa (výška sedátka 47 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zleva je dostatečný (105 cm). Vzdálenost od přední hrany WC ke stěně je 68 cm. WC mísa je opatřena pevným (výška cca 71 cm, délka 85 cm) a sklopným madlem (výška cca 71 cm, délka 85 cm, osová vzdálenost madel 68 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 86 cm). Podjezd umyvadla (výška umyvadla 85 cm) je dostatečný. Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií. Signalizace nouzového volání (výška 113 cm) je umístěna na pravé stěně u WC (z pohledu od vstupu).

Parkováni
Cca 70 m od hlavního vstupu do budovy terminálu Hranečník se nachází šest vyhrazených parkovací stání o dostatečné šířce. Přístup od vyhrazeného parkoviště na chodník je bezbariérový, trasy k jednotlivým nástupištím nepřesahují výškové rozdíly větší než 2 cm.

MHD
Všechna nástupiště jsou v obou směrech bezbariérově přístupná, s vhodným bezbariérovým obrubníkem umožňujícím nástup do tramvaje, autobusu a trolejbusu. Přístupové komunikace mezi budovou terminálu a všemi nástupišti jsou vyhovující.

Poznámka
V objektu se nachází i běžné veřejné WC.
duben 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky