215kdakord - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
Kontakty:
Dům kultury Akord, Náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: +420 596 762 511; e-mail: info@dk-akord.cz; web: http://www.dk-akord.cz/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
K hlavnímu vstupu vede pět schodišťových stupňů. Převýšení je řešeno pomocí dvouramenné, zalomené rampy umístěné vpravo od schodiště (1. rameno – sklon 7,7 %, průjezdná šířka 107 cm, délka 345 cm, 2. rameno – sklon 8 %, průjezdná šířka 109 cm, délka 645 cm). Mezi jednotlivými rameny se nachází podesta (šířka +150 cm, hloubka 120 cm). Rampa je opatřena oboustranným madlem (výška 90 cm). Manipulační prostor pod rampou (šířka +150 cm, hloubka 145 cm), manipulační prostor nad rampou je dostatečný.
Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdová šířka 75-80 cm, sklopné madlo ve výšce 94 cm, prah 0,5 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka min 472 cm, hloubka 425 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné směrem do i ze zádveří (průjezdová šířka 144 cm, bez prahu, bez madla).

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a parkety. Vertikální komunikaci zajišťují výtah, schodiště a rampa. Výška informačního pultu je 118 cm.
Suterén
V suterénu se nachází šatna (výška pultu 100 cm) a klub Akord (dvoukřídlé vstupní dveře šířky 156 cm, bez prahu. Za vstupem se nachází rampa (sklon až 9,6 %, průjezdová šířka 150 cm, délka 775 cm). Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. U rampy je umístěno jednostranné madlo ve výšce 92 cm. Určité posezení v klubu je umístěno na vyvýšeném prostoru (schod 16 cm). Stoly umístěné vedle pódia mají výšku 71 cm s podjezdem 67 cm).
Přízemí
V přízemí objektu se nachází restaurace – viz Restaurace Akord a hotel – viz Hotel Akord. V přízemí se také nachází hlavní sál Kulturního domu. Do sálu vedou dvoukřídlé dveře, které jsou při konání akce otevřeny (průjezdová šířka 182 cm, bez prahu).
1.patro
V prvním patře se nachází Malá galerie a Červený salonek. Na chodbě jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka hlavního křídla 80 cm). Dveře do místností v Malé galerii mají průjezdovou šířku 82 cm s prahem 2 cm. Dveře do červeného salonku jsou dvoukřídlé (průjezdová šířka hlavního křídla 80 cm, bez prahu).
2.patro
Ve druhém patře se nachází hudební sál. Vstupní dveře do hudebního sálu jsou dvoukřídlé (průjezdová šířka hlavního křídla 95 cm, bez prahu).
3.patro
Ve třetím patře se nachází kanceláře (dveře šířky 80-90 cm, výška prahu 1,5 cm). Dveře na chodbě mají průjezdovou šířku 75 cm.
4.patro
Ve čtvrtém patře se nachází cvičební sály. Dveře ke cvičebním sálům mají průjezdovou šířku 75 cm. U dveří se nachází zvonek (výška 150 cm).

Výtah
Uprostřed budovy je umístěn výtah. Výtah spojuje suterén až čtvrté patro. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 80 cm). Ve výtahové kleci (šířka 104 cm, hloubka 134 cm) je na bočních stěnách a čelní stěně umístěno madlo (výška 87-93 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 112 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece 116 cm. Ve výtahové kleci se nenachází sedátko a zrcadlo.

WC
Suterén – Klub DK Akord
V suterénu v Klubu Akord se nachází samostatná upravená kabina (šířka 183 cm, hloubka 207 cm). Kabina je v případě konání akce volně přístupná. Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 87 cm, svislá oboustranná madla). WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (83 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 80 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 64 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 118 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (63 cm). Nad umyvadlem je umístěno sklopné zrcadlo bez páky (výška v horní poloze 110 cm). Umyvadlo je opatřeno svislým madlem (výška 50-100 cm, délka 50 cm), pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině se nachází odpadkový koš i věšák.
Přízemí – u hlavního sálu DK Akord
V přízemí u hlavního sálu se nachází samostatná upravená kabina (šířka 174 cm, hloubka 287 cm). Kabina je v případě konání akce volně přístupná. Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, svislá oboustranná madla). WC mísa (výška sedátka 43 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (91 cm). WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 80 cm) a sklopným, těžce sklopitelným a zároveň vyviklaným madlem (délka 80 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 63 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 104 cm) a zboku (výška 104 cm, vzdálenost od rohu 92 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (68 cm). Nad umyvadlem je umístěno sklopné zrcadlo bez páky (výška v horní poloze 104 cm). Umyvadlo je opatřeno pevným vodorovným madlem (výška 78 cm, délka 55 cm), pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině se nachází odpadkový koš.
2.patro – u hudebního sálu
Ve druhém patře u hudebního sálu se nachází samostatná upravená kabina (šířka 190 cm, hloubka 170 cm). Kabina je v případě konání akce volně přístupná. Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 88 cm, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena na právě stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (88 cm). WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 80 cm) a sklopným, těžce sklopitelným a zároveň vyviklaným madlem (délka 870 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 62 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 111 cm) a zboku (výška 93 cm, vzdálenost od rohu 50 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (67 cm). Nad umyvadlem je umístěno sklopné zrcadlo bez páky (výška v horní poloze 105 cm). Umyvadlo je opatřeno pevným vodorovným madlem (výška 78 cm, délka 55 cm), pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině se nachází odpadkový koš.

Parkováni
Vlevo od vstupu do DK Akord se na parkovišti nachází dvě vyhrazená parkovací stání. Přístup ke vstupu je bezbariérový.

MHD
Blízko budovy se nachází autobusová zastávka Náměstí SNP. Povrch zastávek tvoří zámková dlažba. Šířka nástupiště je dostatečná. Přístup od zastávek je bezproblémový.
únor 2018
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky