159dko - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
Kontakty:
Dům kultury města Ostravy, a.s., ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava
tel.: +420 597 489 111; e-mail: info@dkv.cz, web: http://www.dkmoas.cz/

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Hlavní vstup
Komunikace před vstupem je rovná, s povrchem dlažby. Ke vstupu vede 5 schodišťových stupňů. Po pravé straně od vstupu se nachází rampa pro překonání schodišťových stupňů. Rampa je jednoramenná, přímá, pevná (průjezdová šířka 126 cm, délka 11,3 m, sklon 7 %). Manipulační prostor pod a nad rampou je dostatečný. Rampa je opatřena oboustranným zábradlím (výška 77 a 91 cm). Před vstupem do budovy je dostatečný manipulační prostor. Do budovy vedou troje vstupní dveře, které jsou umístěny vedle sebe (průjezdová šířka 84 cm, výška prahu 2 cm). Dveře jsou mechanické, otevírají se směrem ven a jedny jsou opatřeny uvnitř madlem ve výšce 115 cm. Za vstupními dveřmi se nachází velké zádveří s dalšími třemi dveřmi (průjezdová šířka 77-80 cm, madla vně i uvnitř ve výšce 107 cm, bez prahu).
Vedlejší vstup
Zezadu budovy se nachází vedlejší vstup, který není označen a je uzamčen. Vstup je používán pouze v případě většího počtu návštěvníku osob na vozíku nebo vyšší hmotnosti vozíku za přítomnosti pracovníka (telefon na obsluhu 605227140). Návštěvníci se tak dostatnou přímo k nákladnímu výtahu a nemusí každý jednotlivě používat šikmou plošinu pro překonání schodiště k osobnímu výtahu v interiéru. Ke vstupu vede komunikace ve sklonu 14,7 %. Šířka vedlejšího vstupu je 260 cm s prahem výšky 5 cm, u kterého je zřízen nájezd.

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a koberec. V zádveří hlavního vstupu se po levé straně nachází pokladna DKMO (výška pultu 92 cm, výška odkládacího pultu 62 cm s podjezdovou výškou 59 cm a hloubkou podjezdu 12 cm). V navazujícím vestibulu jsou umístěny šatny s výškou pultu 92 cm. Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště, výtahů a šikmé schodišťové plošiny. Plošina je umístěna za vstupní halou na schodišti a překonává půl podlaží. Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 76 cm, hloubka 90 cm, nosnost 210 kg). Na úroveň plošiny vedou krátké nájezdy (délky 15,5 cm, sklon dolního nájezdu 45 %, sklon horního nájezdu 19%). Mezi podlahou nástupiště a začátkem nájezdu je výškové převýšení 7-10 cm. Plošina je uzamčená, přístup na plošinu a její ovládání zajistí pracovník Domu kultury.
Přízemí
V přízemí kulturního domu se nachází:
 Centrum Janáček point (vstupní dveře šířky 80 cm)
 Restaurace PRIMA (vstupní dveře šířky 70 cm)
 Divadelní sál (vstupní dveře šířky 140 cm)
 Galerie Gaudeamus (dveře šířky 120 cm)
 Kino ART, klubovny (dveře šířky 79 cm)
 Fitcentrum Attack (vstupní dveře šířky 145 cm)
 Kadeřnictví (vstupní dveře šířky 80 cm, zvonek ve výšce 133 cm)
 Masáže a kosmetika (vstupní dveře šířky 80 cm)
1. patro
 Společenský sál (dveře šířky 150 cm), přísálí
 Hudební sál a klubovny (dveře šířky 79 cm)

Výtah
Osobní výtah je umístěn u vedlejšího schodiště budovy. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 80 cm). Ve výtahové kleci (šířka 108 cm, hloubka 134 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 111 cm, odsazení madla od stěny 7 cm). Na čelní stěně je umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 123 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 117 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 112 cm. Ve výtahové kleci je sedátko (výška 49 cm), ze kterého jsou ovladače výtahu v dosahu.
Blíže k sálům se nachází nákladní výtah, který je využíván pro mimořádné události, především při velkém počtu návštěvníků na vozíku. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 88 cm). Ve výtahové kleci (šířka 105 cm, hloubka 180 cm) není umístěno madlo ani sedátko. Výška ovladače na nástupních místech je 105 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 134 cm.

WC
WC ženy
V prvním patře se nachází samostatná, upravená kabina pro muže?? Ne pro ženy? (šířka 175-190 cm, hloubka 186 cm). Kabina je v případě konání akce volně přístupná. Kabina je přístupná přes jednu předsíň (šířka 140 cm, hloubka 417 cm). Dveře do předsíně se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm, bez madla). Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez madla). WC mísa (výška sedátka 48 cm) je osazena na levé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (102 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 85 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 110 cm). Podjezd umyvadla (výška 77 cm) je dostatečný (66 cm). Nad umyvadlem je umístěno sklopné zrcadlo s pákou (výška páky v horní poloze 110 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami.
WC muži
V prvním patře se nachází samostatná, upravená kabina pro muže (šířka 250 cm, hloubka 186 cm). Kabina je v případě konání akce volně přístupná. Kabina je přístupná přes jednu předsíň (šířka 137 cm, hloubka 418 cm). Dveře do předsíně se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm, bez madla). Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez madla). WC mísa (výška sedátka 48 cm) je osazena na pravé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (105 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 85 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 111 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (66 cm). Nad umyvadlem je umístěno sklopné zrcadlo s pákou (výška páky v horní poloze 110 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami.

Parkováni
Na parkovišti zboku budovy se nachází jedno vyhrazené parkovací stání. Přístup ke vstupu je bariérový. Nenachází se zde snížený obrubník pro nájezd na chodník a přístup k budově je po nerovném povrchu a popraskaném asfaltu.

MHD
Před budovou se nachází tramvajová zastávka Krajský úřad. Povrch zastávek tvoří zámková dlažba, nástupní hrany jsou provedeny z bezbariérových obrubníků. Šířka nástupiště je dostatečná. Přístup od zastávek je bezproblémový.

Poznámka
Informace Domu kultůry města Ostravy pro ZTP
 listopad 2017
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky