158parnik - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
Kontakty:
Klub Parník, Sokolská 175/26, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: + 420 596 138 936; e-mail: info@klub-parnik.cz; web: http://www.klub-parnik.cz

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Hlavní vstup se nachází v úrovni přilehlého terénu. Vstupní, jednokřídlé dveře se nachází v nice (šířka 120 cm, hloubka 20 cm), jsou bez prahu a otevírají se mechanicky směrem ven (průjezdná šířka 95 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 230 cm, hloubka 225 cm). Dveře zádveří jsou také jednokřídlé, bez prahu a mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka hlavního křídla 97 cm).

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře do hlavního prostoru mají dostatečnou průjezdnou šířku (120 cm). Nachází se zde pódium, bar a stoly s výškou podjezdu minimálně 70 cm. Podlahu tvoří dlažba a koberec.

Výtah
Klub Parník se nachází pouze v přízemí. V budově chybí výtah.

WC
V oddělení WC (u vstupu do klubu Parník) se nachází samostatná volně přístupná kabina. Vstupní dveře do oddělení WC, které jsou bez madla (šířka 89 cm), se otevírají směrem ven a vedou do předsíně [šířka 125 cm (160 cm s nikou s dveřmi do upravené kabiny), hloubka 155 cm] k upravenému i standartním WC. Upravené WC se nachází samostatně v oddělení WC žen [šířka 205 cm (+53 cm nika s dalšími dveřmi), hloubka 160 cm (138 cm u WC)]. Dveře samotné WC kabiny (průjezdová šířka 90 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem z kabiny a chybí jim madlo. WC mísa (výška sedátka 47 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zleva je dostatečný (193 cm ke dveřím v nice). Prostor od přední strany WC ke stěně je 62 cm. WC mísa je opatřena sklopným (výška cca 84 cm, délka 80 cm) a pevným madlem (výška cca 76 cm, délka 55 cm, osová vzdálenost 66 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 81 cm). Podjezd umývátka (výška 84 cm) je nedostatečný. Umývátko je opatřeno pákovou baterií a pevným zrcadlem.

Parkováni
U Klubu Parník se nenachází vyhrazené parkovací stání. Ve vzdálenosti cca do 150 m se ale nachází veřejná podélná stání na ulici Dvořákova či Kratochvílova.

Poznámka
V době mapování byly obě madla v upraveném WC vyviklaná s povolenými šrouby ve zdi.
prosinec 2017
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky