091wcpodchod - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Veřejné WC Ústřední autobusové nádraží a podchod Náměstí Republiky, Náměstí Republiky a ulice Vítkovická, 702 00 Moravská Ostrava

Přístupnost objektu:
             

Vstup - čekárna, informace ÚAN
Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Do úrovně vstupu vedou z obou stran budovy rampy (viz rampa č. 9, 10, 11 a 13).
Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka hlavního křídla 67 cm, výška prahu 2,5 cm, svislé madlo ve výšce 89-117 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 173 cm, hloubka 32 cm). Na levé straně se nachází zvonek (výška 108 cm, odsazení od rohu 23 cm).
Rampy a schody s ližinami (viz mapka ZDE)
1. rampa vedoucí k trolejbusové zastávce
Přímá jednoramenná rampa (sklon 13 %, délka 23,7 m, průjezdná šířka 200 cm a 192 cm) je opatřena dvěma zábradlími po krajích a jedním uprostřed (výška 107 cm).
2. schody s ližinami ve vstupu ze strany od nemocnice
Dvouramenné pevné ližiny (1. rameno sklon 57,6 %, délka 332 cm, 2. rameno sklon 54,7 %, délka 333 cm) s podestou délky 126 cm.
3. rampa uvnitř podchodu v blízkosti prodejny potravin, směrem k východům k nemocnici a zastávce trolejbusu
Přímá jednoramenná rampa (sklon 15,6 %, délka 471 cm, průjezdná šířka 274 cm a 449 cm) je opatřena uprostřed zábradlím (výška 111 cm).
4. rampa uvnitř podchodu u prodejny potravin
Přímá jednoramenná rampa je umístěna do pravého úhlu. Jeden nájezd (sklon 8,1 %, průjezdná šířka 215 cm a 207 cm) vede od vstupu, ke kterému vede rampa č. 4 a uprostřed je opatřen zábradlím (výška 107 cm). Druhý nájezd (sklon 10,8 %, průjezdná šířka 360 cm a 358 cm) vede od hlavní části podchodu k východům směrem k nemocnici a je uprostřed opatřen zábradlím (výška 113 cm).
5. rampa vedoucí od hlavní cesty (ulice 28. října) ke vstupu do podchodu
Přímá jednoramenná rampa (sklon 12,3 %, délka 34,1 m, průjezdná šířka 261 cm) je opatřena jednostranným zábradlím (výška 92 cm).
6. rampa vedoucí k tramvajové zastávce směr Poruba
Přímá jednoramenná rampa (sklon 11,8 %, délka 44,3 m, průjezdná šířka 245 cm) je opatřena oboustranným zábradlím (výška 94 cm).
7. rampa vedoucí k tramvajové zastávce směr Vítkovice
Přímá jednoramenná rampa (sklon 11,2 %, délka 44,2 m, průjezdná šířka 219 cm) je opatřena oboustranným zábradlím (výška 94 cm).
8. rampa vedoucí k tramvajové zastávce směr centrum
Přímá jednoramenná rampa (sklon 12,3 %, délka 44,3 m, průjezdná šířka 251 cm) je opatřena oboustranným zábradlím (výška 93 cm).
9. rampa vedoucí od hlavní cesty (ulice 28. října) ke vstupu do podchodu
Přímá dvouramenná rampa (1. rameno sklon 9 %, délka 33,4 m, 2. rameno sklon 7,9 %, délka 34,4 m) má průjezdnou šířku 300 cm a je opatřena jednostranným zábradlím (výška 109 cm).
10. rampa na úrovni podesty rampy č. 9 a ploše nad rampou č. 11
Zalomená dvouramenná rampa (1. rameno sklon 14,8 %, délka 157 cm, 2. rameno sklon 16,3 %, délka 199 cm, podesta 101x102 cm) má průjezdnou šířku 101 cm a je opatřena oboustranným zábradlím (výška 110 cm).
11. rampa vedoucí od ulice Místecké k rampě č. 9 a 10
Přímá jednoramenná rampa (sklon 7,2 %, délka 38,1 m, průjezdná šířka 256 cm) je opatřena jednostranným zábradlím (výška 110 cm).
12. schody s ližinami u ulice Místecké k rampě č. 11
Tříramenné pevné ližiny (1. rameno sklon 36,8 %, délka 210 cm, 2. rameno sklon 42 %, délka 186 cm, 3. rameno sklon 42,1 %, délka 200 cm) s podestami délky 239 cm a 282 cm.
13. rampa vedoucí od Ústředního autobusového nádraží k čekárně a informacím
Zalomená dvouramenná rampa (1. rameno sklon 6,7 %, délka 9,2 m, 2. rameno sklon 8,2 %, délka 9,4 m) má průjezdnou šířku 147 cm a je opatřena oboustranným zábradlím (výška 96 cm).
14. schody s ližinami ve vstupu od Ústředního autobusového nádraží do podchodu
Dvouramenné pevné ližiny (1. rameno sklon 53,6 %, délka 248 cm, 2. rameno sklon 53,9 %, délka 410 cm) s podestou délky 177 cm.
15. schody s ližinami ve vstupu od Kauflandu do podchodu
Dvouramenné pevné ližiny (1. rameno sklon 54 %, délka 417 cm, 2. rameno sklon 54,1 %, délka 432 cm) s podestou délky 181 cm.
16. rampa uvnitř podchodu za vstupem od Tieta
Přímá jednoramenná rampa (sklon 7,2 %, délka 17,7 m, průjezdná šířka 319 cm a 313 cm) je opatřena uprostřed zábradlím (výška 117 cm).
17. schody s ližinami ve vstupu od autobusové zastávky MHD
Dvouramenné pevné ližiny (1. rameno sklon 50,7 %, délky 458 cm, 2. rameno sklon 49,2 %, délka 426 cm) s podestou délky 152 cm.
18. rampa umístěná ve vstupu od Tieta do podchodu
Přímá jednoramenná rampa (sklon 10,9 %, délka 7,2 m, průjezdná šířka 304 cm a 316 cm) je opatřena uprostřed zábradlím (výška 99 cm).

Interiér
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. 

Výtah
Celý prostor podchodu je bez výtahu.

WC
WC Čekárna ÚAN
V čekárně autobusového nádraží se nachází zvlášť pro muže i ženy dvě identické samostatně upravené toalety (dveře šířky 90 cm otvíratelné ven, kabina šířky 167 cm, hloubky 163 cm, výška záchodového prkénka 53 cm). Kabina WC je přístupná přes předsíň (dveře otevíratelné dovnitř, šířky 90 cm; místnost šířka +150 cm, hloubka +150 cm), kde je umístěno umyvadlo, pisoáry a kabiny pro veřejnost. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava dostatečný (88 cm). Mísa WC je opatřena sklopným a pevným madlem (délka 82 cm, výška 77 cm, osová vzdálenost 60 cm). Klíče od kabiny jsou na informacích. Dveře do předsíní i obou kabin WC nejsou opatřeny madly. Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku.
WC Podchod
Před toaletami (ženy a samostatné upravené WC) se nachází předsíň (dveře šířky 90 cm, otevíratelné ven, předsíň šířky +150 cm, hloubky +150 cm). Dveře do předsíně jsou opatřeny madlem (výška 84 cm). Po pravé straně se nachází uzamčená samostatně přístupná toaleta (dveře šířky 80 cm, otevíratelné ven, kabina šířky 143 cm, hloubky 153 cm, výška záchodového prkénka 45 cm). WC mísa je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (78,5 cm). Mísa WC je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 82 cm, výška 81 cm, osová vzdálenost 61 cm). Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Dveře do WC jsou opatřeny madly vně i uvnitř (výška 87 cm).
Před i za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor.

Parkováni
V blízkosti budovy se nenachází vyhrazené parkovací stání.

Poznámka
Pozor: osobám na vozíku se objekt doporučuje navštívit s doprovodem.
Doporučení:
Veřejné WC v podchodu. Doporučený přístup přes rampu č.18 (rampa umístěná ve vstupu od Tieta do podchodu) a rampou uvnitř podchod č. 16 (za vstupem od Tieta, která ústí v podchodu k veřejnému WC v podchodu).
Veřejné WC v čekárně ÚAN. Doporučený přístup přes rampu č. 13 vedoucí od Ústředního autobusového nádraží k čekárně a informacím.
květen, červenec 2017
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky