0155kc - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Komunitní centrum Všichni spolu, Karla Pokorného 447/52a, 708 00 Ostrava - Poruba

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Přístup do oploceného areálu i k budově vede z jižní strany přes bránu a branku s dostatečnou průjezdnou šířkou. Přístupovou komunikaci za bránou tvoří kamenná kostka (podélný sklon 13,5%, příčný sklon 4%).
Přímo do areálu vede komunikace z kamenné kostky (podélný sklon až 20%).
K hlavnímu vstupu pod úrovní příjezdové komunikace vede 16 schodů a zalomená čtyřramenná pevná rampa (1. úsek sklon 8,5%, délka 685 cm; 2. a 3. úsek sklon 8,5%, délka 660 cm; 4. úsek sklon 7,5% až 10%, délka 660 cm, průjezdná šířka u všech úseků je 150 cm; podesty mezi úseky mají šířku 140 cm až 168 cm, hloubku 307 cm až 390 cm). Manipulační plocha pod rampou má dostatečné rozměry. Rampa je opatřena jednostrannými madly (výška 110 cm). Povrch úseků včetně podest tvoří beton.
Přes budovu vede průchod do venkovního areálu.
Z průchodu vedou do objektu vstupní dveře.
Dveře k informacím a správci jsou dvoukřídlé (průjezdná šířka hlavního křídla 90 cm, práh 2 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven.
Dveře k prostorům pro veřejnost jsou jednokřídlé (průjezdná šířka 90 cm, práh 2 cm), otevírají se mechanicky směrem ven a jsou osazeny ve výklenku-nice (šířka 110 cm, hloubka 20 cm).
Z parku na západní straně vede do venkovního areálu brána s brankou (průjezdná šířka 158 cm).

Interiér
Objekt je rozdělen průchodem na dvě části. Povrch podlah tvoří dlažba a vinyl. V celém objektu je dostatečný manipulační prostor.
Informace a správce
Prostory se nachází v levém křídle z pohledu od vstupu v průchodu. Dveře k informacím a správci jsou dvoukřídlé (průjezdná šířka hlavního křídla 90 cm, práh 2 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. V této části se nachází i přebalovna pro rodiče s malými dětmi. Vstup do přebalovny tvoří z vnitřní části dveře (šířka 70 cm) otevíratelné směrem do prostoru informací a z venkovní části areálu dveře (šířka 90 cm) otevíratelné směrem ven. Z venkovní části jsou přístupné (dveře šířka 90 cm) i dvě bezbariérové toalety.
Prostor pro veřejnost
Ten je umístěn v druhém křídle. Dveře k prostorům pro veřejnost jsou jednokřídlé (průjezdná šířka 90 cm, práh 2 cm), otevírají se mechanicky směrem ven a jsou osazeny ve výklenku-nice (šířka 110 cm, hloubka 20 cm).
Nachází se zde šatny, sál, víceúčelové místnosti, standardní i bezbariérové WC. Stoly mají výšku 75 cm (podjezd 69 cm). Dveře v interiéru i z něj mají šířku 90 cm.
Venkovní areál
Nabízí velké víceúčelové hřiště a mnoho atrakcí různého typu. Vše je relativně přístupné. Povrchy jsou zde různé a osoby na vozíku si mohou vyzkoušet, zda je zvládnou.
Pro překonání výškového rozdílu k dětským atrakcím je zde vybudována zalomená pětiramenná pevná rampa (1. až 4. úsek sklon 6,5% až 11%, délka 930 cm; 5. úsek sklon 9,5% až 12%, délka více jak 10 m, průjezdná šířka u všech úseků je 150 cm; podesty mezi úseky mají šířku 150 cm a hloubku 425 cm). Manipulační plocha pod rampou má dostatečné rozměry. Rampa je opatřena jednostrannými madly (výška 110 cm). Povrch úseků včetně podest tvoří beton, v horním úseku částečně i tartan.

Výtah
Výtah se v objektu ani venkovním areálu nenachází.

WC
V objektu se nachází dvě bezbariérové toalety, jedna pro muže a jedna pro ženy.
Do WC kabiny pro muže (šířka 165 cm až 185 cm, hloubka 231 cm) vedou jednokřídlé dveře, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 90 cm), které jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 91 cm) a označeny piktogramem vozíku. WC mísa (výška sedátka 47 cm) je osazena vlevo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (117 cm). Odsazení přední hrany mísy od zadní stěny je 70 cm. Mísa WC je opatřena sklopným (délka 82 cm, výška 79 cm) a pevným madlem (délka 82 cm, výška 79 cm, osová vzdálenost 61 cm). Splachování WC se nachází vzadu (výška 100 cm). Zdravotní umývadlo (výška 82 cm) je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem s podjezdem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 90 cm), papírovými utěrkami (výška 120 cm), věšákem (výška 136 cm), sklopným zrcadlem (výška spodní hrany 118 cm) a dvěma signalizacemi pro přivolání pomoci (výška 101 cm).
Do WC kabiny pro ženy (šířka 172 cm, hloubka 210 cm) vedou jednokřídlé dveře, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 90 cm), které jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 90 cm) a označeny piktogramem vozíku.  WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (94 cm). Odsazení přední hrany mísy od zadní stěny je 70 cm. Mísa WC je opatřena sklopným (délka 82 cm, výška 80 cm) a pevným madlem (délka 82 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC se nachází vzadu (výška 103 cm). Zdravotní umývadlo (výška 83 cm) je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem s podjezdem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 90 cm), papírovými utěrkami (výška 119 cm), věšákem (výška 137 cm), sklopným zrcadlem (výška spodní hrany 119 cm) a dvěma signalizacemi pro přivolání pomoci (výška 100 cm).
                                
Z venkovního areálu jsou přístupné další dvě bezbariérové toalety, jedna pro muže a jedna pro ženy.
Do WC kabiny pro muže (šířka 195 cm, hloubka 307 cm) vedou jednokřídlé dveře, mechanicky (velmi těžce) otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 84 cm, práh 2,5 cm), které jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 82 cm), zavíracím mechanismem (BRANO) a označeny piktogramem vozíku. Za vstupními dveřmi se nachází šikmý vstup (šířka 102,5 cm) s průjezdem šířky 92,5 cm). WC mísa (výška sedátka 45 cm) je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (131 cm). Odsazení přední hrany mísy od zadní stěny je 70 cm. Mísa WC je opatřena sklopným (délka 82 cm, výška 80 cm) a pevným madlem (délka 82 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC se nachází vzadu (výška 101 cm). Zdravotní umývadlo (výška 83 cm) je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem s podjezdem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 90 cm), papírovými utěrkami (výška 120 cm), věšákem (výška 137 cm), sklopným zrcadlem (výška spodní hrany 115 cm) a dvěma signalizacemi pro přivolání pomoci (výška 101 cm).
Do WC kabiny pro ženy (šířka 195 cm, hloubka 211 cm až 262 cm) vedou jednokřídlé dveře, mechanicky (velmi těžce) otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 85 cm, práh 2,5 cm), které jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 82 cm), zavíracím mechanismem (BRANO) a označeny piktogramem vozíku. Za vstupními dveřmi se nachází šikmý vstup (šířka 102,5 cm) s průjezdem šířky 91 cm. WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (129 cm). Odsazení přední hrany mísy od zadní stěny je 70 cm. Mísa WC je opatřena sklopným (délka 82 cm, výška 80 cm) a pevným madlem (délka 82 cm, výška 81 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC se nachází vzadu (výška 101 cm). Zdravotní umývadlo (výška 82 cm) je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem s podjezdem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 90 cm), papírovými utěrkami (výška 120 cm), věšákem (výška 137 cm), sklopným zrcadlem (výška spodní hrany 119 cm) a dvěma signalizacemi pro přivolání pomoci (výška 101 cm).

Parkováni
Za vstupní branou z jižní strany se nachází čtyři vyhrazená parkovací místa. Přístup k objektu je po povrchu z kamenné kostky (podélný sklon 13,5%, příčný sklon 4%) a čtyřramenné rampě s betonovým povrchem.
10 / 2019, ÚHAaSŘ MMO
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky