0154hala - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Sportovní hala, Heleny Salichové 1275/28A, Ostrava - Polanka nad Odrou
tel.: + 420 606 044 997; e-mail: sportovnihala@polanka.cz; web: https://polanka.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/sportovni-hala-a-delnicky-dum/sportovni-hala

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Přístup k objektu je bezproblémový.
Hlavní vstup do horní části haly a hlediště je umístěn ze strany komunikace H. Salichové. Vstup se nachází nad úrovní terénu. Přístup k němu zajišťuje schodiště (12 schodů) a dvouramenná přímá rampa (1. úsek: sklon 7,5%, délka 730 cm, průjezdná šířka 120 cm; podesta: průjezdná šířka 120 cm, délka 150 cm; 2. úsek: sklon 6,5%, délka 705 cm, průjezdná šířka 120 cm). Manipulační plocha pod i nad rampou je dostatečná, ale pod rampou je nerovnost se sklonem 28%. Rampa je opatřena oboustrannými madly (výška 100 cm) a zarážkou proti vyjetí, povrch tvoří dlažba. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor a je zde osazena čistící zóna. Vpravo ode dveří na zdi je instalován zvonek bez označení. Automatické dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 111 cm, práh 0 cm) se otevírají do stran. Za vstupem se nachází zádveří (šířka 358 cm, hloubka 181 cm), povrch tvoří koberec a dlažba. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé (průjezdná šířka 110 cm, práh 0 cm) a otevírají se automaticky do stran.
Spodní vstup do tělocvičny a šaten vede ze severní strany objektu. Vede k němu chodník (sklon 10,5%) a nájezd (podélný sklon 5,2%, příčný sklon 2%). Manipulační plocha před vstupem je dostatečná (sklon 5,5%). Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 95 cm) se otevírají ven (malá nerovnost zvenku u prahu). Za dveřmi je položen zátěžový koberec.

Interiér
V horní části haly a ochozu hlediště je dostatečný manipulační prostor a povrch tvoří dlažba, koberec a lino. Ve spodní části haly je také dostatečný manipulační prostor a povrch tvoří dlažba a parkety. Dveře do tělocvičny jsou dvoukřídlé (průjezdná šířka hlavního křídla 90 cm). Dveře do čtyř šaten a hygienických zařízení mají identickou šířku 80 cm. Sprchy mají odtok do podlahy a jsou přístupné, avšak schází sedačky a ruční sprchy pro osoby na vozíku.

Výtah
V tomto objektu se výtah nenachází.

WC
WC pro muže
V horní části haly v chodbě vlevo od vstupu se nachází samostatné upravené WC pro muže. Do WC kabiny (šířka 160 cm, hloubka 179 cm) vedou jednokřídlé dveře, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 80 cm), které jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 80 cm) a označeny piktogramem vozíku. WC mísa (výška sedátka 56 cm) je osazena vlevo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (98 cm). Odsazení přední hrany mísy od zadní stěny je 70 cm. Mísa WC je opatřena sklopným (délka 83 cm, výška 79 cm) a pevným madlem (délka 83 cm, výška 79 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC se nachází vzadu (výška 114 cm). Zdravotní umývadlo (výška 80 cm) je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, osoušečem (výška 115 cm) a věšákem (výška 112 cm).
WC pro ženy
V horní části haly v chodbě vpravo od vstupu se nachází samostatné upravené WC pro ženy. Do WC kabiny (šířka 163 cm, hloubka 207 cm) vedou jednokřídlé dveře, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 80 cm), které jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 80 cm) a označeny piktogramem vozíku. WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (104 cm). Odsazení přední hrany mísy od zadní stěny je 70 cm. Mísa WC je opatřena sklopným (délka 83 cm, výška 80 cm) a pevným madlem (délka 83 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC se nachází vzadu (výška 113 cm). Zdravotní umývadlo (výška 80 cm) je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, osoušečem (výška 120 cm) a věšákem (výška 112 cm).
WC šatny
 Ve spodní části haly v šatnách se nacházejí 4 identické částečně upravené WC. V každé šatně jedno. Do WC kabiny (šířka 150 cm, hloubka 156 cm) vedou jednokřídlé dveře, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 77 cm).  WC mísa (výška sedátka 51 cm) je osazena vlevo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (88 cm). Odsazení přední hrany mísy od zadní stěny je 70 cm. Splachování WC se nachází vzadu (výška 109 cm). Madla schází. Zdravotní umývadlo (výška 80 cm) je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem.

Parkováni
U vstupní venkovní rampy se nachází jedno vyhrazené parkovací stání. Přístup k objektu je vcelku vyhovující.
7 / 2019, ÚHAaSŘ MMO
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky