0009cekarna - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Kontakty:
Čekárna MHD, točna trolejbusů u Hlavního nádraží Ostrava
provoz: po – pá 6:30 – 21:00 hodin, so 6:30 – 13:00 hodin; tel.: +420 601 085 712

Přístupnost objektu:
             

Vstup
Čekárna MHD se nachází v blízkosti nástupiště trolejbusů zastávky MHD Hlavní nádraží ve směru do centra, Přístupová komunikace před objektem je provedena z keramické dlažby, manipulační prostor je dostatečný. Vstup se nachází v úrovni přilehlého terénu (budova je přízemní). Vstupní jednokřídlé dveře bez prahu se otevírají automaticky do strany (průjezdná šířka 124 cm).

Interiér
Za vstupními dveřmi se nachází prostor (šířka 216 cm, délka 730 cm), ve kterém se nachází betonová lavice s dřevěným sedákem a pult přes celou délku objektu (výška 104 cm). Z čekárny je výhled na točnu trolejbusů. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Zúžené průchody se zde nenacházejí. Podlahu tvoří rovná dlažba.

Výtah
Objekt je tvořen pouze jedním nadzemním podlažím a nenachází se zde tedy žádný výtah ani schodiště.

WC
Napravo od čekárny je umístěna upravená WC kabina, která je vyhrazena pouze vozíčkářům. Kabina, do níž se vstupuje z uličního prostoru, je uzamčena a pro zpřístupnění je nutno volat obsluhu na tel. čísle +420 601 085 712.
Dveře kabiny (průjezdná šířka 102 cm, práh 2 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny vnitřním madlem (výška 91 cm). Samotná kabina má šířku 240 cm a hloubku 210 cm. WC mísa (výška sedátka 55 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zleva je dostatečný (145 cm). WC mísa je opatřena pevným a sklopným madlem (výška cca 80 cm, délka 82 cm, osová vzdálenost madel 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 115 cm). Podjezd umyvadla (výška podjezdu 65 cm) je dostatečný. Umyvadlo (výška 78 cm) je opatřeno pákovou baterií a vodorovným madlem (výška 80 cm, délka 60 cm). V kabině se nachází pisoár, sklopný přebalovací pult, koš, toaletní papír, mýdelník (98 cm) a schránka na papírové ručníky (120 cm). Signalizace nouzového volání chybí.

Parkováni
Cca 70 m od vstupu do čekárny se nachází tři vyhrazená parkovací stání o dostatečné šířce. Přístup od vyhrazeného parkoviště na chodník je bezbariérový a vede po komunikacích z litého betonu a dlažby z umělého kamene.

MHD
U objektu se nachází tramvajová, autobusová a trolejbusová točna. Nástupiště u tramvajové točny jsou bariérové. Nástupiště autobusové a trolejbusové točny jsou ve všech směrech bezbariérově přístupné s vhodným bezbariérovým obrubníkem umožňujícím nástup do autobusu i trolejbusu. Přístupové komunikace jsou vyhovující a povrch tvoří z větší části dlažba z umělého kamene.

Poznámka
Pro umožnění vstupu na WC nutno volat obsluhu +420 601 085 712.
duben 2018, ÚHAaSŘ
Fotogalerie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky