BEZ BARIÉR poradenství

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

V ROCE 2016 NÁS PODPOŘILI


Všem, kteří vyplnili anketu o bydlení moc děkujeme !!!OD ROKU 2000 NÁS PODPOŘILI
přístupy za rok 2016

přístupy od roku 2000

WWW počítadlo

Každým rokem přibývá v naší zemi více než tři sta osob se ztrátou mobility, kteří ve své komplikované situaci potřebují informace a pomoc, kterou si zaslouží
Poradenství Bez bariér je od roku 2000 bezplatná služba určená těžce tělesně postiženým občanům z Ostravy a přilehlého okolí. 
Cíl a záměr: 
-   informace a poradenství směřující k odstranění architektonických bariér,
-   informace a poradenství týkající se úprav přirozeného prostředí těžce tělesně postižených a odstraňování architektonických bariér
-   informace a vytipování vhodné a dostupné technologie (schodišťová plošina, nájezd, výtah,...)
-   informace a problematika nízkopodlažních dopravních prostředků pro hromadnou dopravu a navazujících bezbariérových tras
-   informace ze života na ortopedickém vozíku
-   informační a poradenský servis o kontaktech a na jiné formy pomoci,
-   informace a poradenství o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách,
-   tvorba architektonických bezbariérových studií
-   tvorba schémat sítí MHD s vyznačení bezbariérových zastávek a nástupišť v Ostravě s určením stupně přístupnosti
-   informace a přednášky o bariérách v Ostravě
-   informace o možnostech sporu na vozíku
-   informace ohledně bezbariérových úprav nízkopodlažních vozidel MHD
-   informace v oblasti bezbariérového užívání staveb (konzultace studií i dokumentací)
-   informace před zahájením vlastního investičního záměru
-   mapování přístupnosti objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a kategorizace
    přístupnosti objektů dle celostátní metodiky
Cílová skupina uživatelů 
- osoby s tělesným, či jiným zdravotním postižením bez omezení věku.
- rodinní příslušníci osob s těžkým tělesným postižením.
- rodiče, pěstouni, či opatrovníci tělesně, či kombinovaně postižených dětí.
- mateřské školky, základní školy, střední a vysoké školy v Ostravě (odstranění architektonických bariér)
- projektanti, investoři, stavební úžady v Ostravě (konzultace v oblasti bezbariérového užívání staveb)
Dne 24.5.2002 obdrželo poradenství Stavby bez bariér za rok 2001 OSVĚDČENÍ kvality od Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb 
Poradenství Bez bariér je od roku 2000 bezplatná služba určená těžce tělesně postiženým občanům z Ostravy a přilehlého okolí.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky