BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

za 2018

od 2000
počet přístupů
Každým rokem přibývá v naší zemi více než tři sta osob se ztrátou mobility, kteří ve své komplikované situaci potřebují informace a pomoc, kterou si zaslouží
Poradenství Bez bariér Ostravské organizace vozíčkářů je od roku 2000 bezplatná služba určená těžce tělesně postiženým občanům z Ostravy a přilehlého okolí.
Cíl a záměr:
- informace a poradenství směřující k odstranění architektonických bariér,
- informace a poradenství týkající se úprav přirozeného prostředí těžce tělesně postižených a odstraňování architektonických bariér
- informace a vytipování vhodné a dostupné technologie (plošina, nájezd, výtah,...)
- informace a problematika nízkopodlažních dopravních prostředků pro hromadnou dopravu a navazujících bezbariérových tras
- informace ze života na ortopedickém vozíku
- informační a poradenský servis o kontaktech a na jiné formy pomoci,
- informace a poradenství o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách,
- tvorba architektonických bezbariérových studií
- tvorba schémat sítí MHD s vyznačení bezbariérových zastávek a nástupišť v Ostravě s určením stupně přístupnosti
- informace a přednášky o bariérách v Ostravě
- informace a přednášky o možnostech sporu na vozíku
- informace ohledně bezbariérových úprav nízkopodlažních vozidel MHD
- informace v oblasti bezbariérového užívání staveb (konzultace studií i dokumentací)
- informace před zahájením vlastního investičního záměru
- mapování přístupnosti objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a kategorizace přístupnosti objektů dle celostátní metodiky
- tvorba webové prezentace těchto objektů dle piktogramů s popisem
- od roku 2017 konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci dle vyhláškou 398/2009 Sb a souvisejících předpisů a norem.
Pro stavební úřady a investice Statutárního města Ostravy zdarma. Zkušenosti z praxe umožňují posouzení projektové dokumentace, z hlediska bezbariérového užívání staveb, s ohledem na různé zdravotní postižení a účel stavby.
Cílová skupina uživatelů
- osoby s tělesným, či jiným zdravotním postižením bez omezení věku
- rodinní příslušníci osob s těžkým tělesným postižením
- rodiče, pěstouni, či opatrovníci tělesně, či kombinovaně postižených dětí
- mateřské školky, základní školy, střední a vysoké školy, občanské vybavení pro užívání veřejnosti v Ostravě (odstranění architektonických bariér)
- stavební úřady a investice Statutárního města Ostravy a jeho městských obvodů (konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci dle vyhláškou 398/2009 Sb)
- v Ostravě a okolí žije cca 4000 těžce tělesně postižených občanů, kteří alespoň občas jsou odkázáni na ortopedický vozík
Dne 24.5.2002 obdrželo poradenství Stavby bez bariér za rok 2001 OSVĚDČENÍ kvality od Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky